Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Jari Roivaksen ilmoitus eroamisesta Perussuomalaisista ja Mikkeliläisten puolesta valtuustoryhmän muodostamisesta (lisäpykälä)

MliDno-2017-483

Kuvaus

Valtuutettu Jari Roivas jätti kaupunginvaltuustolle seuraavan ilmoituksen:

"Eroilmoitus valtuustoryhmästä

Eroan Perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja perustan sitoutumattoman ryhmän jossa toimin puheenjohtajana ja ryhmän nimi on Mikkeliläisten puolesta!

Mikkelissä 20.02.2017
Allekirjoittanut: Jari Roivas"

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoituksen tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.