Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valtuustoaloite nollatyösopimuksista (lisäpykälä)

MliDno-2018-664

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 19.3.2018 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

”Nollatyösopimukset ovat aikamme viheliäisin työsopimusmuoto. Nollasopimuksilla tarkoitetaan toistaiseksi tai pidemmän määräajan voimassa olevaa työsopimusta, jossa työtunnit on määritelty alkaen nollasta, esim. 0-40 h viikossa. Tällöin työnantaja päättää, paljonko se tosiasiassa työtunteja tarjoaa.

Työntekijän näkökulmasta voi mennä viikkojakin ilman kutsua töihin, ilman tunteja, ilman palkkaa ja näin ollen myös ilman eläkekertymää. Henkilö voi olla tiukasti sidottu työsopimukseen, eikä saa tehdä muille töitä, muttei saa työttömyyskorvaustakaan.

Nollatuntityöntekijät ovat kaikista heikoimmassa asemassa työelämässä. Heitä on Suomessa noin 83 000 henkilöä. Tilastojen valossa he ovat pääosin alle 30-vuotiaita nuoria ja erityisesti naisia.

Nollatuntityöntekijän on vaikea tai lähes mahdoton saada lainaa pankista. Elämän suunnittelu on vaikeaa pienillä tuloilla. Perheen perustaminen antaa odottaa itseään ja lasten päivähoito on suuri ongelma, koska työtunnit ovat epävarmat ja tulevat nopealla varoitusajalla.

Jokainen tarvitsee elämäänsä ennakoivuutta ja turvallisuutta. Kenenkään elämä ei saa olla pelkkää ainaisessa hälytysvalmiudessa olemista, sen odottamista, jos puhelin soi ja pyyntö tulla töihin tulee.

Nollatuntisopimuskäytäntö on yhteiskunnallisesti vaarallinen, koska se uhkaa muuttaa Suomen matalapalkkamaaksi. Matalapalkkamaat eivät ole tunnettuja hyvinvoinnistaan, eikä sille tielle pidä lähteä. Nuorten sukupolvien palkkataso on jo nyt vanhempien sukupolvien palkkatasoa alempi heidän ollessaan samassa elämänvaiheessa.

Suomalaiset nuoret sukupolvet tarvitsevat positiivista erityiskohtelua ja talouspoliittisia puolestapuhujia. Nuoret itse puhkuvat työhaluja, esimerkiksi ”Työttömien nuorten ääni” -barometrin mukaan, noin 90% työttömistä nuorista etsi aktiivisesti työtä. Jos unelma työstä ei toteudu, nuori joutuu syrjäytymisriskiin.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että valtuusto päättää, että

  1. Mikkelin kaupunki ja sen konserni ensisijaisesti suosii kokoaikaisia vakituisia työsuhteita, mutta jos säännöllistä työtä tehdään muutoin, niin Mikkelin kaupunki ja sen konserniin kuuluvat yhteisöt eivät käytä nollatyösopimuksia, vaan työsopimusten minimituntimäärä viikossa on 18 tuntia, ellei työntekijä erikseen ole kirjallisesti ilmaissut toivettaan tätä pienemmäksi. Perusteltuja syitä alle 18 tunnin säännölliselle viikkotyöajalle ovat mm. opiskelu, lasten hoito, osa-aikaeläke tai muut niihin rinnastettavat syyt.
     
  2. valtuustolle tuodaan selvitys konserniyhtiöiden työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta.
     
  3. Mikkelin kaupunki päivittää hankintaohjeensa niin, ettei nollatyösopimuksia käyttäviltä tahoilta tilata tavaroita ja palveluita, vaan ostopalveluissa noudatetaan samoja periaatteita kuin kohdassa 1.

Mikkelissä 19.3.208

Satu Taavitsainen
Markku Aholainen, Ulla Leskinen, Tapani Korhonen,
Hannu Tullinen, Jenni Tissari, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen, Jarno Strengell,
Raine Lehkonen, Jatta Juhola, Paavo Barck,
Hanne Vainio"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.