Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Valtuustoaloite: Mikkelille täysi hyöty hyötykasveista (lisäpykälä)

MliDno-2018-670

Kuvaus

Valtuutettu Laura Hämäläinen ym. esittivät 19.3.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

”Viheralueet jo nyt kaunistavat Mikkeliä ja tarjoavat asukkaille rentoutumisen paikkoja. Julkiset tilat voisi silti edelleen muuttua vehreämmäksi ja Mikkeli voisi muokata asukkailleen uudenlaisia viheralueita hyötykasveja hyödyntäen.

Hyötykasvien hyödyntäminen edistäisi Mikkelin brändiä lähiruoan kannattajana ja kestävän kehityksen edistäjänä. Asukkaat puolestaan hyötyisivät terveellisistä herkuista ja kasvun ja vehreyden tarjoamista virikkeistä.

Puistojen, kokoontumis- ja leikkipaikkojen läheisyyteen tulisikin jo suunnitteluvaiheessa pohtia, millaisia hyötykasveja niiden läheisyyteen voitaisiin tuoda. Myös kun viheralueita uusitaan, tulisi kasvien uusina vaihtoehtoina pohtia hyötykasveja.

Esimerkiksi marjapensaiden ja hedelmäpuiden lisääntyminen Mikkelissä toisivat puutarhojen ilot jokaisen ulottuville, lisäisi yhteisöllisyyttä yleisillä paikoilla ja mahdollisuuksia seurata ruoan kasvua.

Mikkelin tulisi myös pohtia, miten yleisesti edistää vehreämpää ympäristöä ja koti- ja kaupunkiviljelykulttuuria. Kotiviljelyn edistäminen ympäri Mikkeliä, vehreämmät ja entistä enemmän hyötykasveja tarjoavat julkiset tilat ja esimerkiksi yhteisöllinen puutarha tai laatikkoviljelmät ovat osa sellaista vehreämpää tulevaisuutta, jota Mikkelin tulee tavoitella.

Tulevaisuuden Mikkeli voisikin olla syötävän hyvä.

Allekirjoitukset
19.3.2018

Laura Hämäläinen
Noora Ruuth, Päivi Ylönen, Vesa Himanen,
Keijo Siitari, Tiina Elkharam, Kerttu Hakala,
Pekka Pöyry, Mikko Siitonen, Seija Kuikka,
Liisa Pulliainen, Satu Hasanen, Armi Salo-Oksa,
Kirsi Olkkonen, Jyrki Koivikko,Harri Kivinen,
Mali Soininen, Olli Miettinen,Pertti Ruotsalainen,
Marja Kauppi, Markku Kakriainen, Jaakko Väänänen,
Satu Taavitsainen, Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka,
Petri Pekonen, Toni Maczulskij, Eero Aho, Jukka Rossi”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.