Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoaloite: Koirakerhoja lapsille ja nuorille (lisäpykälä)

MliDno-2018-666

Kuvaus

Varavaltuutettu Ulla Leskinen ym. esittivät 19.3.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin uudessa kaupunki strategiassa halutaan lisätä yhteisöllisyyttä, edistää mielen hyvinvointia, vähentää päihdehaittoja, kiusaamista, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä.

Nuoria auttamassa ovat Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskeluhuolto, srk:n etsivätyö, erilaiset järjestöt, Esedu ja ”Tajua mut” toimintamalli.

Valtuuston iltakoulussa 12.3.2018, jossa käsiteltiin hyvää elämää, ryhmien tuotoksissa nousi esille, että ”höntsäharrastaminen” nousi kunniaan ja mahdollisuus harrastaa lasten kanssa koettiin myös tärkeäksi.

Olen itse toiminut aktiivisesti erilaisissa koirakerhoissa koko aikuisikäni ja tietysti ohjannut myös omat lapseni harrastuksen piiriin, mutta valitettavasti aikuisten koirakerhot eivät ole tarkoitettu lapsille. Yleensä ne ovat suhteellisen kalliita, suoritus paikat ovat kaukana ja lapset/nuoret eivät ole vielä kaikilta taidoiltaan sillä tasolla, että viihtyisivät ja onnistuisivat kilpailuihin tähtäävien aikuisten ryhmissä.
Nuoret tarvitsisivat oman koirakerhonsa, joka ei perustuisi kilpailuun tähtäävään toimintaan vaan joka mahdollistaisi erilaisten harrastusmuotojen kokeilun ja niiden ”höntsäharrastamisen” ja pääpaino olisi ryhmään kuuluminen ja oman tai perheen koiran kanssa yhdessä touhuaminen. Tähän kerhoon pääsisivät liittymään vain lapset ja nuoret ja ohjaajina toimisivat eläinavusteisen toiminnan periaatteisiin perehtyneet ohjaajat.

Asiaa on myös tutkittu ja on kiistatta osoitettu elämillä olevan oksitosiini-hormonin eritystä lisäävän vaikutuksen, jolla on tunnetusti positiivinen vaikutus mielialaan. Positiiviset vaikutukset psyykkeeseen selittynevät myös sillä, että lemmikki korvaa monia psyykkisiä tunnetarpeita, kuten läheisyyden ja koskettamisen tarvetta. Mikäli ihmisten väliset suhteet ovat jääneet puutteellisiksi, eläimen merkitys kasvaa entisestään. Eläimet ovat taitavia lohduttajia surussa tai pettymyksessä, huolimatta ihmisiin menetetystä luottamuksesta, moni uskoutuu eläimelle.

Esitämme, että Mikkelin kaupunki etsisi yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunniteltaisiin ja kartoitettaisiin mahdollisuuksia perustaa nuorille omia koirakerhoja, joihin olisi helppo liittyä ja jotka perustuisivat mahdollisuuteen harrastaa jotain mukavaa oman tai perheensä koiran kanssa. Toimintaa ei sidottaisi mihinkään tiettyyn koulutushalliin tai -kenttään, vaan se olisi matalankynnyksen toimintaa lähellä lapsia ja nuoria. Tärkeää on, että lapset ja nuoret saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön.
Yhteistyötahoina voisivat olla esimerkiksi Kennelliitto, kennelpiiri, rotujärjestöt paikalliset koirakerhot, XAMK, eläintarvikeliikkeet, eläinlääkärit ja -asemat, kasvattajat ja eläinhoitolat.

Mikkelissä 19.3.2018

Ulla Leskinen
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
Tapani Korhonen, Marita Hokkanen, Jenni Tissari,
Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.