Kaupunginvaltuusto, kokous 18.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 13.3.2024.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 13.3.2024.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 13.3.2024 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 13.3.2024.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Heikki Nykänen, Pirjo Siiskonen, Tomi Sikanen, Heli Kauppinen ja Jukka Härkönen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Markku Kakriainen, Anne Hujala, Mervi Eskelinen, Kerttu Hakala ja Mali Soininen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 46 varsinaista valtuutettua, 5 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.