Kaupunginvaltuusto, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoaloite kansainvälisten perintäyhtiöiden käytöstä luopumiseksi Mikkelin kaupungin konsernissa, osakkuusyhteisöissä ja kuntayhtymissä, joissa Mikkelin kaupunki on mukana

MliDno-2018-1432

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talous- ja elinviomapalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 18.6.2018 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on yhteensä 11 merkittävää osakeyhtiötä, 12 asunto- ja tai kiinteistöyhtiötä ja neljä säätiötä. Kaupungilla on myös omistusta 15 osakkuusyhteisössä ja viidessä kuntayhtymässä.

Mikkelin kaupunki itse on luopunut kansainvälisten perintäyhtiöiden käyttämisestä. SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt asiasta kaksi eri valtuustoaloitetta kahdella valtuustokaudella ja olemme tyytyväisiä, että viime kaudella asia eteni ja muuttui. Kansainvälisten perintäyhtiöiden käyttämiseen ja toimintaan liittyy paljon ongelmia ja maksajiksi joutuivat pääosin pienituloiset asukkaat. Kaikki perintäyhtiöt eivät noudata lakia ja perintäkulut ovat aivan kohtuuttomia ja kasvattavat velkasummaa niin, ettei ihmiset pysty ikinä maksamaan niitä. He joutuvat ulosottoon. Yli puoli miljoonaa ihmistä kamppailee Suomessa vuosittain ulosoton kanssa. Eli suomalaisista joka kymmenes henkilö ja yrityksistä joka kuudes on ulosotossa. Tämä heikentää todella voimakkaasti ostovoimaa. Vuonna 2017 päätyi noin 320 000 julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua ulosottoon. Ne olivat tavanomaisia terveyskeskus-, sairaala-, laitoshoito-, kotipalvelu- ja hammashoitomaksuja.

Myös Etelä-Savossa ulosottomäärät ovat kasvaneet hurjasti. Ulosotto koskettaa maakunnassamme yli 14 500 henkilöä. Tosiasiassa ulosotto käy kymmenien tuhansien eteläsavolaisten ihmisten voimille, sillä ulosottoon joutuminen ahdistaa myös perhettä ja läheisiä. Palkkoja ja eläkkeitä ulosmitataan joka päivä ja ihmisiä häädetään kodeistaan.

Ihmisiä, jotka kuitenkin vastuuntuntoisesti yrittävät huolehtia asioistaan ei saa ajaa umpikujaan ulosoton toimenpitein. Tilapäinen rahapula, sairastuminen, taikka työttömyys eivät saa johtaa elinikäiseen velkavankeuteen, tai konkurssiin, kuten nyt tapahtuu.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupunki omistajaohjaa Mikkelin kaupungin konsernissa olevia kuntayhtymiä, liikelaitoksia, yhtiöitä, osakkuusyhteisöjä ja säätiöitä niin, että niissä luovutaan kansainvälisten perintäyhtiöiden käyttämisestä ja siirrytään esimerkiksi kuntien omistaman Taitoan laskutus- ja perintäpalveluiden käyttäjiksi. Erityisesti Mikkelin kaupungin tulee omistajaohjata Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää ESSOTEa. Etelä-Savossa vuonna 2017 ulosottoon laitettiin 8 300 kappaletta julkisen puolen sote-maksua. Tässä oli vuoteen 2016 verrattuna nousua yli 1 500 laskua.

Alla lueteltuna tahot, jotka kuuluvat Mikkelin kaupungin konserniin tai omistusyhteisöön, joissa on mahdollista omistajaohjata päätöksiä:

Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Itä-Suomen Päihdehuollon ky,
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä, Etelä-Savon Maakuntaliitto, Vaalijalan kuntayhtymä,
Etelä-Savon Energia Oy, Huippuenergia Oy, ESE-Tekniikka Oy, ESE-Verkko Oy, Haukivuoren Lämpö,
OOOEse Venäjä, OOOEse Ruskij Les, Biohauki Oy, Biosairila Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy,
Metsäsairila Oy, Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy,
Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy, Mikkelin Jäähalli Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy,
Etelä-Savon Koulutus Oy, KasvuEsedu Oy, Mikkelin Ravirata Oy, Mikkelin Matkailu Oy,
As Oy Pirttitie III, As Oy Tuppura, As Oy Hirvipari, As Oy Mikkelin Nuottapuisto,
As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko, As Oy Partinkartano, Kiint. Oy Ristiinan Suopursu,
Kiint. Oy Kenkäveronniemi, Kiint. Oy Mikkelin Takojankatu 1, Kiint. Oy TeknoGraani,
Kiint. Oy Jääkärinkatu 31, Kiint. Oy Nuottapuisto, Kiint. Oy Mikkelin Tietotaitokortteli,
Kiint. Oy Suksimäki, Mikkelin Arkistotalo Oy, Kyyhkylän Asuntolat Oy, Kiint. Oy Vaahteranlehti,
Kiint. Oy Otavan Ketola, Kiint. Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma, As Oy Mikkelin Lehmusrivi,
Etelä-Savon Kaapelitelevisio, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin Pesula Oy,
Mikkelin Mikaeli Oy, Kiint. Oy Kattilansillan kauppakeskus, Kiint. Oy Kyyhkylä,
Kiint. Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo, Kiint. Oy Mikkelin Torikioski, Haukivuoren Vanhustentalosäätiö, Kyyhkylä säätiö, Suomen elinkeinoelämän keskusarkiston säätiö,
Karjala-tietokantasäätiö

Mikkelissä 18.6.2018

Satu Taavitsainen/sd.
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Arto Seppälä, Jatta Juhola,
Marita Hokkanen, Soile Kuitunen, Raine Lehkonen
Jarno Strengell, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen,
Hanne Vainio"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa (KV 18.6.2018 § 83) Satu Taavitsainen ym. valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Mikkelin kaupunki omistajaohjaa Mikkelin kaupungin konsernissa olevia kuntayhtymiä, liikelaitoksia, yhtiöitä, osakkuusyhteisöjä ja säätiöitä niin, että niissä luovutaan kansainvälisten perintäyhtiöiden käyttämisestä ja siirrytään esimerkiksi kuntien omistaman Taitoan laskutus- ja perintäpalveluiden käyttäjiksi. Erityisesti Mikkelin kaupungin tulee omistajaohjata Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää Essotea.

Perintäpalvelut ovat hankintalain mukaan kilpailutettavia palveluita, jos hankinnan arvo ylittää kansallisen hankintarajan 60.000 euroa. Mikkelin kaupungin konsernin hankintaohjeiden KH 124 § 18.4.2017 mukaan yli 5.000 euron hankinnat on kilpailutettava.

Mikkelin kaupunki on voinut liittyä Inhouse asemassa Taitoa Kuntaperintä Oy:n asiakkaaksi Kunnan Taitoan osakkeenomistajana. Hankintalain mukaan Inhouse asemaan pääsemiseksi organisaation on oltava osakkeenomistaja, yhtiön myynnistä vain alle 5 % / 500 000 euroa saa olla avoimille markkinoille ja yhtiön omistajina ei saa olla muuta kuin julkisten yhteisöjen omistusta.

Talous- ja elinvoimapalvelut on selvittänyt kaupungin 8 keskeisen konserniyhtiön, 1 osakkuusyhteisön ja 1 kuntayhtymän perintäasioiden järjestämistä. Seitsemällä kymmenestä konserniorganisaatiosta on kansainvälisen perintäyhtiön perintäpalvelut.

Mikkelin kaupunki voi organisaatioihin nimettyjen luottamushenkilöiden ja konsernivastuuhenkilöiden välityksellä kiinnittää asiaan huomiota perintäyhtiöiden kilpailutusvaiheessa. Kilpailutusvaiheessa voidaan arvioida onko organisaation mahdollista tai perusteltua hankkia Inhouse asemassa perintäpalveluita sekä pohtia palveluiden järjestämis- ja kilpailutusvaihtoehtoja. Oheinen valtuustoaloite vastauksineen toimitetaan konsernivastuuhenkilöiden kautta aloitteen mukaisiin organisaatioihin tiedoksi. Perintäasioiden hoito on otettu esille Essoten omistajaohjauskokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talous-​ ja elinvoimapalveluiden selvityksen Satu Taavitsaisen ym. allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Aholainen esitti Soile Kuitusen ja Jarno Strengellin kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät kyllä ja ne, jotka äänestävät asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 kyllä-ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Juha Vuori, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko) ja 3 ei-ääntä (Soile Kuitunen, Markku Aholainen, Jarno Strengell). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Edelleen Markku Aholainen esitti, että esittelijän päätösehdotus hylätään. Aholaisen esitystä ei kannatettu, joten se raukeisi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talous-​ ja elinvoimapalveluiden selvityksen Satu Taavitsaisen ym. allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Keskustelun aikana valtuutettu Jaakko Väänänen esitti valtuutettu Jarno Strengellin kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattvat asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 jaa-ääntä, 29 ei-ääntä ja yksi tyhjä ääni. 2 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 20.31-20.34.

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa (KV 18.6.2018 § 83) Satu Taavitsainen ym. valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Mikkelin kaupunki omistajaohjaa Mikkelin kaupungin konsernissa olevia kuntayhtymiä, liikelaitoksia, yhtiöitä, osakkuusyhteisöjä ja säätiöitä niin, että niissä luovutaan kansainvälisten perintäyhtiöiden käyttämisestä ja siirrytään esimerkiksi kuntien omistaman Taitoan laskutus- ja perintäpalveluiden käyttäjiksi. Erityisesti Mikkelin kaupungin tulee omistajaohjata Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää Essotea.

Talouspalvelut on antanut valtuustoaloitteeseen selvityksensä. Kaupunginvaltuusto palautti asian uuteen valmisteluun päätöksellään 8.10.2018 § 121.

Talouspalvelut on esittänyt aiemmin selvityksenään seuraavaa:

Perintäpalvelut ovat hankintalain mukaan kilpailutettavia palveluita, jos hankinnan arvo ylittää kansallisen hankintarajan 60.000 euroa. Mikkelin kaupungin konsernin hankintaohjeiden KH 124 § 18.4.2017 mukaan yli 5.000 euron hankinnat on kilpailutettava.

Mikkelin kaupunki on voinut liittyä Inhouse-asemassa Taitoa Kuntaperintä Oy:n asiakkaaksi Kunnan Taitoan osakkeenomistajana. Hankintalain mukaan Inhouse-asemaan pääsemiseksi organisaation on oltava osakkeenomistaja, yhtiön myynnistä vain alle 5 % / 500 000 euroa saa olla avoimille markkinoille ja yhtiön omistajina ei saa olla muuta kuin julkisten yhteisöjen omistusta.

Talous- ja elinvoimapalvelut on selvittänyt kaupungin kahdeksan keskeisen konserniyhtiön, yhden osakkuusyhteisön ja yhden kuntayhtymän perintäasioiden järjestämistä. Seitsemällä kymmenestä konserniorganisaatiosta on kansainvälisen perintäyhtiön perintäpalvelut.

Mikkelin kaupunki voi organisaatioihin nimettyjen luottamushenkilöiden ja konsernivastuuhenkilöiden välityksellä kiinnittää asiaan huomiota perintäyhtiöiden kilpailutusvaiheessa. Kilpailutusvaiheessa voidaan arvioida onko organisaation mahdollista tai perusteltua hankkia Inhouse-asemassa perintäpalveluita sekä pohtia palveluiden järjestämis- ja kilpailutusvaihtoehtoja. Oheinen valtuustoaloite vastauksineen toimitetaan konsernivastuuhenkilöiden kautta aloitteen mukaisiin organisaatioihin tiedoksi. Perintäasioiden hoito on otettu esille Essoten omistajaohjauskokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa valtuustoaloitteesta oman lausuntonsa ja ohjeistaa talouspalveluita asian jatkovalmistelussa.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto yhtyy valmisteltuun vastaukseen sillä täydennyksellä, että konserniyhtiölle annetaan ohjeistus kilpailutuksen toteuttamisesta hankintalain ja kaupungin hankintasäännön edellyttämällä tavalla.

Edelleen konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että perintäasioiden järjestäminen konsernitasolla otetaan esille konsernipäivässä 18.4.2019

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on palauttanut KV 18.6.2018 § 83 valtuustoaloitteen takaisin valmisteluun päätöksellään 8.10.2018 § 121.

Valtuustoaloite on tämän jälkeen käynyt konserni- ja elinvoimajaoston käsiteltävänä, joka on antanut asiaan oman lausuntonsa. Konserni- ja elinvoimajaosto on yhtynyt talouspalveluiden aiemmin valmistelemaan vastaukseen sillä täydennyksellä, että konserniyhtiöille annetaan ohjeistus kilpailutuksen toteuttamisesta hankintalain ja kaupungin hankintasäännön edellyttämällä tavalla. Edelleen konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että perintäasioiden järjestäminen konsernitasolla otetaan esille konsernipäivässä 18.4.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talous- ja elinvoimapalveluiden selvityksen sekä konserni- ja elinvoimajaoston lausunnon valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talous- ja elinvoimapalveluiden selvityksen sekä konserni- ja elinvoimajaoston lausunnon valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Mikko Siitonen ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Katriina Janhunen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.