Kaupunginvaltuusto, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Valtuustoaloite: Lähemäen- ja Urpolan koulujen yhteyteen rakennettavien liikuntasalien tulee olla vähintään koripallokentän kokoisia

MliDno-2018-1431

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 18.6.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Asia:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Lähemäen- ja Urpolan koulujen yhteyteen rakennettavien liikuntasalien tulee pelialueeltaan olla vähintään koripallokentän 19 x 32 metrin kokoisia (sisältäen kahden metrin varoalueen) eli 608 neliömetriä. Tällöin myös lentopallokentän mitat varoalueineen 15 x 24 metriä eli 360 neliömetriä täyttyvät. vapaan korkeuden tulee olla koripallo- ja lentopallosääntöjen mukaan vähintään kahdeksan metriä.

Perustelu:
Lähemäen- ja Urpolan koulun uutta liikuntasalia tullaan koulukäytön lisäksi käyttämään myös vapaa-ajantoiminnan tilana. Liikuntasalin tulee olla riittävän iso, jotta se palvelee alueen lasten- ja aikuisten liikuntaharrastusta sekä tapahtumatoimintaa.

600-750 oppilaan koulu, tarkoittaa vähintään kolmeakymmentä opiskelija ryhmää/luokkaa. Ulkoliikunta ei ole aina mahdollista, joten jos oppilasryhmällä on viikossa kaksi tuntia liikuntaa, täytyy liikuntasali jakaa kahteen osaan, jotta koulun liikuntatunnit pystytään toteuttamaan. Tämä vaatii riittävän ison liikuntasalin.

Jotta Lähemäen- ja Urpolan koulun oppilaat mahtuvat esimerkiksi yhteiseen kevät- ja joulujuhlaan, tulee liikuntasalin olla kooltaan vähintään 600 neliömetriä.

Sisäjalkapallo futsalkenttä on ilman varoaluetta 18 x 38 metriä eli 684 neliömetriä ja salibandykenttä ilman varoaluetta 20 x 40 metriä eli 800 neliömetriä. Futsal- ja salibandy ovat tällä hetkellä yksi suosituimmista sisäliikuntaharrastuksista. Jotta näin nopealiikkeisiä lajeja voidaan turvallisesti harrastaa, pitää pelialueen olla mahdollisimman lähellä oikean kentän mittasuhteita.

Liian pieni pelikenttä on lasten- ja aikuisten harrastuksessa turvallisuusriski.

Muuta huomioitavaa:
Perinteisen parkettilattian lisäksi, lattiamateriaalivaihtoehtona tulee miettiä Taraflexmattoa, joka vaaditaan sarjatason salibandy- ja lentopallopeleissä sekä on hyväksytty materiaali koripallopeleissä. Taraflexmatto on helppo asentaa ja pitää puhtaana. Taraflexmatto kestää julkisia tapahtumia ja painolasteja. Taraflexmatto on kimmoisuutensa johdosta jalkaystävällisempi vaihtoehto, kuin parkettilattia. Saimaa Stadiumin pelialueet 3000 neliömetriä ovat Taraflexpohjaisia.

Jarno Strengell
Jatta Juhola, Arto Seppälä,
Paavo Barck, Tapani Korhonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Usean koulun yhdistäminen uusiksi aluekouluiksi vaikuttaa liikuntasalien määrään Mikkelin alueella. Uusien aluekoulujen suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös liikuntasalien iltakäyttäjät. Koulujen liikuntasalin tulee soveltua ensisijaisesti koulujen liikuntatunneille, kokoontumistiloiksi sekä monipuoliseen harrastajien iltakäyttöön. Kaikkia uusia saleja ei tarvitse mitoittaa ammattilaistasoisiksi vaan ensisijaisesti harrastustoimintaan ja tukemaan kuntalaisten monipuolista liikkumista. Mikkelistä löytyy ammattilaistasolle soveltuvia liikuntasaleja.

Saleja suunniteltaessa otetaan huomioon koululiikunnan tarpeet ja toimintaedellytykset. Salien koon määrityksessä on mahdollista huomioida, että salia jaetaan koulukäytössä useampaan lohkoon väliverhoilla ja ne ovat iltakäytössä yhdistettävissä samaan kokonaisuuteen.

Salien pintarakenteet tulee valita niin, että ne mahdollistavat useiden lajien harrastamisen sekä ovat elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokas ratkaisu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen sekä pyytää asiasta lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä nuorisovaltuuston lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eteläisen aluekoulun liikuntatiloihin kohdistuu suuria odotuksia opetuskäytön sekä ilta- ja viikonloppukäytön osalta. Koska useita Mikkelin liikuntasaleja on poistunut tai poistumassa käytöstä, toivotaan uusien liikuntatilojen tarjoavan mahdollisuuden useiden ryhmien yhtäaikaiseen toimintaan. Eteläisessä aluekoulussa tulee opiskelemaan päivittäin noin 850 peruskouluikäistä oppilasta, joiden opetussuunnitelmaan kuuluu liikunnan opetus. Lisäksi liikuntasalia tarvitaan koulun muussa yhteisöllisessä toiminnassa, erilaissa juhlissa ym. tilaisuuksissa. Isossa yhtenäiskoulussa liikuntatunteja on usealla ryhmällä samaan aikaan ja siksi tarvitaan vähintään viidelle ryhmälle riittävät liikuntatilat samaan aikaan.

Koulun yhteyteen on suunniteltu tila myös nuorisotoimen käyttöön. Yksi erillinen pienempi liikuntasali palvelisi opetuskäytön lisäksi nuorisotoimintaa ja mahdollistaisi harjoitusvuorot esimerkiksi miekkailulle sekä jumppa- ja tanssiryhmille. Suuremman salin tulisi olla jaettavissa neljään lohkoon, joiden kunkin koko pitäisi olla 24 x 13 metriä. Tällöin jokainen lohko on riittävän suuri monen liikuntamuodon harrastamiselle, jolloin sali voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Lohkot yhdistämällä on mahdollista saada 52 x 24 metrinen sali, johon saa salibandy- ja futsal-kentän.  Saliin keskitetään pesäpallon ja futsalin joukkueet, mikä tulisi huomioida muun muassa salin ikkunoiden sijoittamisessa ja välinevaraston ovien koossa. Tärkeää on, että sali olisi muunneltavissa useiden eri lajien tarpeisiin.

Uuden Lähemäen koulun liikuntatilojen suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt. Myös sen suunnittelussa on huomioitava muunneltavuus sekä lohkojen riittävä koko ja määrä, jotta useampi ryhmä voi käyttää salia samaan aikaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Eteläisen aluekoulun liikuntatiloihin kohdistuu suuria odotuksia opetuskäytön sekä ilta- ja viikonloppukäytön osalta. Koska useita Mikkelin liikuntasaleja on poistunut tai poistumassa käytöstä, toivotaan uusien liikuntatilojen tarjoavan mahdollisuuden useiden ryhmien yhtäaikaiseen toimintaan. Eteläisessä aluekoulussa tulee opiskelemaan päivittäin noin 850 peruskouluikäistä oppilasta, joiden opetussuunnitelmaan kuuluu liikunnan opetus. Lisäksi liikuntasalia tarvitaan koulun muussa yhteisöllisessä toiminnassa, erilaissa juhlissa ym. tilaisuuksissa. Isossa yhtenäiskoulussa liikuntatunteja on usealla ryhmällä samaan aikaan ja siksi tarvitaan vähintään viidelle ryhmälle riittävät liikuntatilat samaan aikaan.

Koulun yhteyteen on suunniteltu tila myös nuorisotoimen käyttöön. Yksi erillinen pienempi liikuntasali palvelisi opetuskäytön lisäksi nuorisotoimintaa ja mahdollistaisi harjoitusvuorot esimerkiksi miekkailulle sekä jumppa- ja tanssiryhmille. Suuremman salin tulisi olla jaettavissa neljään lohkoon, joiden kunkin koko pitäisi olla 24 x 13 metriä. Tällöin jokainen lohko on riittävän suuri monen liikuntamuodon harrastamiselle, jolloin sali voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Lohkot yhdistämällä on mahdollista saada 52 x 24 metrinen sali, johon saa salibandy- ja futsal-kentän.  Saliin keskitetään pesäpallon ja futsalin joukkueet, mikä tulisi huomioida muun muassa salin ikkunoiden sijoittamisessa ja välinevaraston ovien koossa. Tärkeää on, että sali olisi muunneltavissa useiden eri lajien tarpeisiin.

Uuden Lähemäen koulun liikuntatilojen suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt. Myös sen suunnittelussa on huomioitava muunneltavuus sekä lohkojen riittävä koko ja määrä, jotta useampi ryhmä voi käyttää salia samaan aikaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä olevat vastaukset valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevat vastaukset valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.