Kaupunginvaltuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin tulee parantaa kiinteistöhoidon mitoitusta (lisäpykälä)

MliDno-2019-497

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 18.2.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa: 

"ALOITE
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki tarkistaa nykyistä kiinteistönhoidon mitoitusta. Kiinteistöhoidon tulee vastata suomalaisia sääolosuhteita.
Kiinteistönhoidon tulee olla ennakoivaa, vesivahinkoja ja sisäilmaongelmia aiheuttavia riskejä pitää pystyä minimoimaan nykyistä paremmin.

Mikkelin kaupungin tulee palvelun tilaajana parantaa omaa kiinteistönhoidon valvontaa, esimerkiksi tarkastamalla nykyistä paremmin onko kiinteistöhoitosopimusten mukaiset työt tehty ja ovatko ne riittäviä.

PERUSTELU
Mikkelin kaupungin 50 miljoonan euron kiinteistöinvestointisuunnitelmat uusien koulujen ja päiväkotien osalta, tehdään palveluverkkouudistuksen lisäksi sisäilmaongelmien johdosta, jotka olisi voitu välttää paremmalla kiinteistöjen hoito- ja korjaustoimenpiteillä.

Viimeisin esimerkki riittämättömästä kiinteistöhoidosta on Päämajamuseon 8.2.2019 vesivahinko. Kaikissa medioissa varoiteltiin katoille kertyvistä lumikuormista, lämpötilamuutoksista, lumen sulamisesta- ja jäätymisestä. Silti Päämajamuseon riittävät talvihoidolliset toimenpiteet jätettiin tekemättä.

Päämajamuseon ja Taidemuseon pitäminen kiinni sisäilmaongelmien johdosta, on aiheuttanut harmia paikalliselle matkailutoiminnalle.

Muun muassa tilapalvelukeskus ja Päämajakoulu ovat kärsineet helmikuussa 2019 samankaltaisista vesivahingoista kuin Päämajamuseo.

Mikkelin kaupunki etsii 10 miljoonan euron pysyviä toimintakulusäästöjä, kaikki lisäkustannukset huonoon kiinteistöhoitoon liittyen, ovat pois Mikkelin muista palveluista. Pelkästään Päämajamuseon vesivahingon korjausarvio voi nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Korjauskustannuksiin kuluvat rahat voitaisiin käyttää laadukkaampaan kiinteistönhoitoon, jolla vältettäisiin tilojen toimintakatkokset, vesivahinkoihin liittyvät henkilökunnan lisätyöt, vesivahingoista johtuvat sisäilmaongelmat ja terveyshaitat

ALOITTEEN ALLEKIRJOITTANEET

Jarno Strengell
Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Paavo Barck, Tapani Korhonen, Hannu Tullinen,
Markku Aholainen, Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen,
Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Raimo Heinänen,
Jere Liikanen, Arto Seppälä, Jatta Juhola"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.