Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä (lisäpykälä)

MliDno-2020-482

Kuvaus

Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet esitämme liikennejärjestelymuutosta vapaaksi oikeaksi risteykseen Lahti Jyväskylä. Kyseinen risteys sijaitsee lappeenrannantieltä kohti Mikkelin keskustaa tultaessa ennen rautatie alikulkusiltaa käännyttäessä valtatielle Lahti Jyväskylä.

Paikka aika
Mikkeli 17.2.2020

Allekirjoittaneet:
Jussi Marttinen
Paavo Barck, Tapani Korhonen, Pertti Ruotsalainen,
Liisa Ahonen, Ulla Leskinen, Jere Liikanen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen,
Jaakko Väänänen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Liisa Pulliainen, Jarno Strengell"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.