Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite Mikkelin liittymiseksi oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan (lisäpykälä)

MliDno-2020-483

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanja kutsuu rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty. Se on kampanja avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Oikeusministeriön koordinoiman kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta korruptiosta ja korruptiontorjunnasta. Kampanja myös kannustaa kaikenlaisia organisaatioita liittymään mukaan rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty.

Oikeusministeriön mukaan Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptioon voivat sortua niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat. Valtaosa korruptiosta piiloutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja jää havaitsematta. Siksi poliisin tai tuomioistuinten tilastoista ei saa kattavaa kuvaa Suomen korruptiotilanteesta.

Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja heikentää demokratiaa. Oikeusministeriön kampanjan pääviestinä on, että korruptio on aina haitallista ja epäoikeudenmukaista. Kampanja kannustaa siihen, että organisaatiot sitoutuvat korruptionvastaiseen toimintaan, huomioivat sisäisessä valvonnassaan erilaiset korruption riskit ja laativat tai päivittävät eettiset ohjeensa.

Kampanjassa on oikeusministeriön lisäksi mukana joukko viranomaisia ja järjestöjä: ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, poliisi, Tulli, Verohallinto, Kuntaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, SAK, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen yrittäjät.

Kampanjassa mukana olevat yhteisöt ovat sitoutuneet vastustamaan korruptiota ja edistämään avointa, oikeudenmukaista toimintaa. Kampanjaan osallistuva organisaatio vakuuttaa, että

  • sen johto on sitoutunut vastustamaan korruptiota,
  • se ei hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään eikä yhteistyökumppaneiltaan ja
  • se ohjeistaa työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta.


Sosiaalisesta mediasta kampanja löytyy #eikorruptiolle-aihetunnisteella. Mukana olevat organisaatiot tunnistaa Ei korruptiolle -merkistä.

Kampanja myös haastaa mukaan organisaatioita eri sektoreilta. Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan osoitteessa korruptiontorjunta.fi/eikorruptiolle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkeli sanoo ei korruptiolle, liittyy kampanjaan mukaan ja on mukana rakentamassa avointa, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää hyvän hallinnon Mikkeliä, jossa korruptio ei menesty.

Mikkelissä 17.2.2020

Satu Taavitsainen (SDP)
Jenni Tissari, Marita Hokkanen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Jere Liikanen, Ulla Leskinen,
Raine Lehkonen, Jatta Juhola, Soile Kuitunen,
Jarno Strengell"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.