Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 12.2.2020.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 13.2.2020.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 12.2.2020 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 13.2.2020.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Toni Maczulskij, Minna Pöntinen, Raimo Heinänen ja Elina Hölttä olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Hannu Toivonen, Pekka Heikkilä, Jere Liikanen ja Jukka Rossi.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 47 varsinaista valtuutettua, 4 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.