Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuutettu Juhani Oksmanin huomioiminen (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli valtuutettu Juhani Oksmania yli-insinöörin arvonimestä. Tasavallan presidentin avoin kirje yli-insinöörin arvonimestä luovutettiin hänelle 11.3.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.