Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 11.3.2020.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 12.3.2020.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 11.3.2020 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 12.3.2020. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kokouspaikka on muuttunut kaupungintalon kaupunginvaltuuston istuntosalista Konsertti- ja kongressitalo Mikaeliin, koska kaupunginvaltuuston sali ei ole riittävän suuri THL:n suosittamien turvaetäisyyksien luomiseksi koronavirustilanteessa. Muutoksesta on julkaistu tiedote kaupungin verkkosivuilla sekä mediatiedote sunnuntaina 15.3.2020.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Arto Seppälä, Elina Hölttä, Satu Taavitsainen, Heli Kauppinen, Raine Lehkonen, Laura Hämäläinen, Outi Kauria, Taina Harmoinen, Kerttu Hakala, Tapani Korhonen, Ulla Leskinen ja Jenni Tissari olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Hanne Vainio, Hannu Toivonen, Kalle Nieminen, Pekka Heikkilä, Reijo Hämäläinen, Noora Ruuth, Jaana Strandman, Jari Sihvonen, Jukka Saikkonen, Teijo Ylönen, Juha Hakkarainen ja Markku Himanen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 39 varsinaista valtuutettua ja 12 varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.