Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hiljainen hetki Markku Turkian muistolle (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto piti kokouksen alussa hiljaisen hetken Markku Turkian muistoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.