Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Adressi, ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta (lisäpykälä)

MliDno-2020-601

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajalle ja hallintojohtajalle luovutettiin ennen kokouksen alkua seuraava adressi ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta:

"Adressi Omppu- ryhmäpäiväkodin jatkumisen puolesta (Omppu, Kuopiontie 110A, Rahula)

Me allekirjoittaneet haluamme säilyttää Omppu ryhmäperhepäivähoidon Rahulassa. 

Ompun sijainti on täydellinen, hoito laadukasta. Täällä lapset saa viettää rauhalista "maaseudun" lapsuutta.

Lisäksi Omppu on tarpeellinen, koska Rahulan kylä kasvaa jatkuvasti, lapsiperheitä on muuttanut ja muuttaa alueelle jatkuvasti lisää. Ompulla on tulevaisuus!

Adressi toimitetaan 19.3.2020 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukseen nähtäväksi. Kaupunginhallituksen nähtäväksi, sekä 27.4.2020 Kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Adressissa 244 nimeä
alueen asukkaita, henkilöitä, joita asia koskettaa.

Toivomme kannatuksen huomioimista Ompun kohtaloa miettiessänne.

Kiitos"


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.