Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Valtuutettu Tapani Korhosen huomioiminen (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli kokouksen alussa valtuutettu Tapani Korhosta 60-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.