Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 10.6.2020.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 10.6.2020.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 10.6.2020 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 10.6.2020.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Veli Liikanen ja Markku Kakriainen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Jukka Saikkonen ja Noora Ruuth. Lisäksi valtuutettu Jussi Marttinen oli ilmoittanut saapuvansa kokoukseen myöhemmin ja hänen varajäseneksi oli kutsuttu Vesa Himanen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 46 varsinaista valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Valtuutetut Arto Seppälä ja Keijo Siitari olivat poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.