Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen tilannekuva

MliDno-2017-2392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki ja vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen selostavat asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus esittää Vesiliikelaitoksen johtokunnalle jätevedenpuhdistamohankkeeseen seurantaryhmän perustamista, joka seuraa rakennushankkeen toteutumista, taloutta ja aikataulua.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Muilta osin asia merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki  selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki ja vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen selostavat asiaa kaupunginhallitukselle. Esittelyaineisto on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi katsauksen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisesta.  

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki ja vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen selostavat asiaa kaupunginvaltuustolle. Esittelyaineisto on liitteenä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi katsauksen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisesta.  

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki ja talousjohtaja Heikki Siira selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että valtuutetut Keijo Siitari ja Arto Seppälä saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.