Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2019

MliDno-2020-1202

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy on toimittanut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikatsauksensa 2019.

Vuosikatsaus on lähetetty 2.6.2020 postitse kaupunginhallituksen jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2019 tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2019 on lähetetty 8.6.2020 postitse kaupunginvaltuutetuille.

Kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ovat saaneet vuosikatsauksen kaupunginhallituksen kokoukseen 8.6.2020.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.