Kaupunginvaltuusto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtuustoaloite: Pääluottamusmiehet kahteen kaupunginhallituksen kokoukseen vuodessa (lisäpykälä)

MliDno-2021-1217

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell esitti 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin pääluottamusmiehet kutsutaan kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallituksen kokoukseen, kertomaan ajankohtaisista Mikkelin kaupungin henkilöstöön liittyvistä asioista.

Ajankohta voisi olla kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyyn ja talousarviokäsittelyyn liittyvät kokoukset.

Aikaa yksittäisen Mikkelin kaupungin pääluottamusmiehen asioiden kertomiselle riittää noin 10 minuuttia. Joten noin tunnin mittainen pääluottamusmiesten puheenvuoro (sisältäen yleisen keskustelun) kaksi kertaa vuodessa, ei oleellisesti pidennä kaupunginhallituksen kokousten yhteenlaskettua aikaa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa vierailee säännöllisesti erilaisia asiantuntijoita ja konserniyhtiön edustajia kertomassa päätöksentekoon liittyvistä asioista, joten myös pääluottamusmiehet voisivat vierailla kaupunginhallituksen kokouksessa kaksi kertaa vuodessa kertomassa henkilöstöön liittyviä asioita.

Vaikka Mikkelin kaupunginhallituksella on edustajat kaupungin YTN- yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksissa, niin on hyvä että kaikki kaupunginhallituksen jäsenet saavat suoraan kaupungin työntekijöitä (noin 2000 työntekijää) edustavilta pääluottamusmiehiltä ajankohtaiset tiedot ja pääluottamusmiehille tärkeät asiat kaupunginhallituksen jäsenten tietoon, jotka voivat vaikuttaa päätöksen tekoon.

Mikkelin kaupungin konsernissa on yli 300 työntekijän yhtiö, jossa edellä mainitulla tavalla on toimittu jo useamman vuoden ajan, toimintatapa on koettu niin pääluottamusmiesten kuin hallituksen osalta hyväksi käytännöksi.

Mikkelin kaupungin pääluottamusmieheltä on tullut edellä mainitusta aloitetekstistä positiivista palautetta.

Muuta huomioitavaa:
Muun muassa Kotkan kaupungin hallintosäännössä lukee seuraavaa;

”Kaupungin henkilöstön edustajalla on oikeus tulla kuulluksi hyvinvointilautakunnassa, kaupunkirakennelautakunnassa, elinvoimalautakunnassa sekä ympäristölautakunnassa, silloin kun lautakunnassa käsitellään kaupungin henkilöstön asemaan vaikuttavia asioita”.

Mikkelissä 15.3.2021

Jarno Strengell SDP"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.