Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Valtuustoaloite avoimuuden lisäämiseksi sisäilmaongelmissa (lisäpykälä)

MliDno-2021-887

Kuvaus

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 15.2.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Sisäilmaongelmat ovat olleet viimevuosina Mikkelin kouluissa yleinen korjausten, tilojen hylkäämisen tai jopa purkujen peruste, kuten Urpolan koulu.

Ratkaisut on tehty sisäilmatyöryhmän antaman raportin ja suosituksen pohjalta joiden avoimuutta on rajoitettu. Ei myöskään lääkintä- ja ympäristöviranomaisen lausuntoja terveys vaikutuksista ole riittävällä laajuudella tuotu päätöksentekijöiden tietoon.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä vaatiikin valtuustoaloitteessaan avoimuutta sisäilmaan liittyvissä asioissa sekä dokumentointia päättäjille päätöksenteon helpottamiseksi.

Perusuomalaisten valtuustoryhmän
Raimo Heinänen 
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.