Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 10.2.2021.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 10.2.2021.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 10.2.2021 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 10.2.2021.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Toni Maczulskij ja Elina Hölttä olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Ulla Yli-Karro ja Hannu Toivonen. 

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 49 varsinaista valtuutettua, 2 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.