Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Valtuustoaloite Oravinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2022-5809

Kuvaus

Valtuutettu Hannu Tullinen ym. esittivät 14.11.2022 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin Tupalan asuntoalueella on viime vuosina asutus lisääntynyt, samalla myös liikennemäärät lisääntyneet Oravinkadulla. Kyseisellä kadulla nopeudet nousevat useasti yli sallitun nopeusrajoituksen.

Alueen asukkaat ovat huolestuneita etenkin lapsiensa turvallisuudesta koska lapset joutuvat ylittämään kyseisen kadun koulupäivinään ja myös iltaisin pimeän aikaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Oravinkadun liikenneturvallisuutta parannetaan seuraavilla toimenpiteillä:

  • Suojateitä korottamalla Oravinkadun ja Tupalantien sekä Oravinkadun ja Suojakalliontien risteyksissä
  • Nopeusrajoituksen alentamista kyseisillä risteysalueilla viidestäkymmenestä kolmeenkymmeneen kilometriin tunnissa


14.11.2022

Mikkelin puolesta SDP
Hannu Tullinen

Arto Seppälä, Jatta Juhola, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Reijo Hämäläinen, Jaana Vartiainen,
Petri Tikkanen, Soile Kuitunen, Jenni Oksanen,
Tanja Hartonen, Jani Sensio, Juha Ropponen,
Sami Järvinen, Kati Häkkinen, Jarmo Lautamäki,
Marita Hokkanen, Anna Reponen, Katriina Janhunen,
Heli Kauppinen, Jarno Strengell, Jenni Tissari"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.