Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 9.11.2022.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 9.11.2022.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 9.11.2022 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 9.11.2022.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Raine Lehkonen ja Armi Salo-Oksa olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Jaana Vartiainen ja Juha Vuori. Lisäksi valtuutettu Jenni Tissari oli ilmoittanut saapuvansa myöhemmin kokoukseen ja hänen varajäseneksi oli kutsuttu Tapani Korhonen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 47 varsinaista valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Valtuutettu Satu Taavitsainen oli poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.