Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Valtuustoaloite: Mikkelistä UNICEFin hyväksymä Lapsiystävällinen kunta (lisäpykälä)

MliDno-2023-3961

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Kaikkiaan mallissa on mukana 53 kuntaa eri puolilta Suomea. Suurimpana Helsinki ja pienimpänä Puumala. 

Ensimmäisessä vaiheessa kunta hakee malliin UNICEFin ohjeistuksen mukaisesti ja kokoaa lapsiystävällinen kunta - koordinaatioryhmän. Kun kunta on hyväksytty malliin mukaan, kunta ja UNICEF allekirjoittavat sitoumuksen yhteistyöstä. 

Toisessa vaiheessa kunta tutustuu lapsen oikeuksiin. Kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä käy läpi UNICEFin tarjoaman alkukoulutuksen ja tutustuu teemapaketteihin, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia kunnan näkökulmasta. 

Kolmannessa vaiheessa kunta tekee kartoituksen lapsiystävällisyytensä nykytilasta. Kartoitus pohjautuu lasten kokemustietoon, mallin lapsenoikeusindikaattoreihin ja kunnassa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista. 

Neljännessä vaiheessa kunta määrittää Lapsiystävällinen kunta -työnsä tavoitteet ja toimenpiteet eli laatii toimintasuunnitelman nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta. UNICEFin hyväksyttyä toimintasuunnitelman kunta alkaa toteuttaa sitä. 

Viidenteen vaiheeseen kuuluvat Lapsiystävällinen kunta -työn seuranta, arviointi ja Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen myöntäminen.  

Seurantatapaamisissa kunta ja UNICEF tarkastelevat yhdessä kehittämistyön etenemistä. Arviointitapaamisessa käydään läpi työn tulokset. Kun Lapsiystävällinen kunta -työn aloituksesta on kulunut kaksi tai neljä vuotta, UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli työ on edennyt mallin kriteerien mukaan. Tunnustuksen jälkeen kunta jatkaa lapsiystävällisyyden kehittämistä mallin mukaisesti yhdessä UNICEFin kanssa. 

Esitys: Mikkeli hakee UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin.

Mikkelissä 13.11.2023 

Satu Taavitsainen (Liike Nyt)

Katriina Janhunen, Heli Kauppinen, Minna Pöntinen,
Jaana Vartiainen, Hannu Tullinen, Anne Puntanen,
Tapani Korhonen, Jarmo Lautamäki, Risto Rouhiainen,
Kati Häkkinen, Tanja Hartonen, Marita Hokkanen,
Anu Kokkonen, Anna Reponen, Juha Ropponen,
Jussi Marttinen, Mikko Haverinen, Tomi Sikanen,
Raine Lehkonen, Kerttu Hakala"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.