Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Rouhialan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen Päämajakouluun

MliDno-2023-3655

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2018 valmistuneessa ja kaupunginvaltuustossa 18.6.2018 käsitellyssä Kaupunkirakenneselvityksessä linjattiin, että sen jälkeen, kun Saimaanportin yhtenäiskoulu valmistuu, Rouhialan koulu yhdistetään Päämajakouluun. Lisätilaa saadaan, kun Urheilupuiston koulun käytössä olevat kotitalousluokat remontoidaan luokkatiloiksi. Remontin hinnaksi on arvioitu 350 000 euroa ja tämä on huomioitu kaupungin vuodelle 2024 suunnitellussa investointiohjelmassa.

Rouhialan koulu on 1.-2. luokkien alkuopetuksen koulu, jossa on tänä lukuvuonna neljä luokkaa ja 70 oppilasta. Vuonna 2010 koulu täytti 100 vuotta. Rouhialan koulun oppilaat siirtyvät kolmannelle luokalle Päämajakouluun ja jatkavat siellä kuudenteen luokkaan saakka. Elokuusta 1999 alkaen Päämajakoulun rehtori on johtanut myös Rouhialan koulua. Päämajakoululla ja Rouhialan koululla on myös yhteinen oppilasalue, jonka alueella olevien lasten määrä on oppilasennusteen mukaan vähenemässä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymästä talousarvioesityksestä Rouhialan koulun kulut on vähennetty.

Rouhialan koulun lakkaamisesta ja yhdistymisestä Päämajakouluun arvioitu kustannussäästö on vuositasolla noin 170 000 euroa.

Liitteenä lapsivaikutusten arvio.

Huoltajien kuulemistilaisuus järjestetään Rouhialan koululla 17.10.2023.

Henkilöstön kuuleminen tapahtui 9.10.2023.

Oppilaita kuullaan viikon 41 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rouhialan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Toni Kanerva esitti Mervi Eskelisen kannattamana seuraavaa:

Rouhialan koulun osalta säästölaskelmat ovat todella vajavaiset ja todellinen säästö joka koulun lakkauttamisen osalta tulisi, häviää Päämajakoulun remontin myötä. Myöskään Päämajakoulun remontin kustannusarvio ei ole kulullisesti tai aikataulullisesti kestävä muuttuneen rakennusalan tilanteen vuoksi. Päämajakoulu tulisi myös niin täyteen, että kotiluokat veisi tilaa taideaineilta ja arvion mukaan 7 vuoden päästä vielä taideaineluokat olisivat kotiluokka käytössä. Päämajakoulun piha on myös välineistöltään sitä luokkaa että se ei edes tällä hetkellä vastaa koulun oppilasmäärää, muun muassa keinujen osalta. Kulkuyhteyksiä kouluun ei ole laskettu myöskään tai resursoitu sen mukaan että kaikki Valtti kortin omaavat voisivat linja-autoa käyttää sen mukaan kun heillä on oikeus. Rouhialan koulun alue on elinvoimainen ja vetävä, eikä lakkautuksessa ole otettu huomioon muutto voimaa jonka kyläkoulu keskellä kaupunkia tuo.

Joten kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja sitä kautta kaupunginvaltuustolle että Rouhialan koulun lakkauttamista lykätään. Näin kaupunki pystyisi suunnittelemaan kunnolla Päämajakoulun kotiluokkien sekä taideaineluokkien tilanteen ja tekemään oikeat säästölaskelmat koulun suhteen. Myös oppilaaksi ottamis alueita voisi tarkastella kun näkee Saimaanportin koulun valmistumisen vaikutuksen. Toimenpiteestä aiheutuneet kulut katetaan leikkaamalla perusopetuksen sisältä.

Liitteeksi kokousaineistoon: Vanhempien/huoltajien kuulemisesta tehty muistio sekä oppilaiden kuulemisesta tehty yhteenveto liitteeksi kokousaineistoon.

Lisäksi Leena Kontinen esitti Antti Pakarisen kannattamana seuraavaa:

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rouhialan koulua ei lakkauteta ja yhdistetä Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen vaan Rouhialan koulu jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2024, minkä aikana koulun tulevaisuus arvioidaan, selvitetään ja suunnitellaan asianmukaisesti. Koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen on nyt liian puutteellisesti valmisteltu. Rouhialan koulu on erittäin hyvin toimiva ja turvallinen alakoulu, jonka lakkauttaminen riittämättömin selvityksin vain lisäisi kaupungin kustannuksia toivottujen säästöjen sijaan. Valmistelun lisäaika vaihtoehtojen selvittämiseksi vaaditaan sekä alueen lasten että kaupungin edun parhaaksi toteutumiseksi. Kustannuksiin haetaan lisämääräraha.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty kaksi esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ensin äänestetään Toni Kanervan ja Leena Kontisen esityksistä. Ne jotka kannattavat Leena Kontisen esitystä äänestävät jaa ja ne,​ jotka kannattavat Toni Kanervan esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Hanne Vainio, Mali Soininen, Matti Eskelinen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen, Antti Pakarinen, Petri Tikkanen, Leena Kontinen), 2 ei ääntä (Toni Kanerva, Mervi Eskelinen) ja yksi tyhjä ääni (Jenni Kolmisoppi).

Puheenjohtaja totesi,​ että Leena Kontisen esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan siten, että ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Leena Kontisen esitystä äänestävät ei.  Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Matti Eskelinen, Jenni Kolmisoppi, Mali Soininen) ja 8 ei ääntä (Toni Kanerva, Antti Pakarinen, Mervi Eskelinen, Leena Kontinen, Hanne Vainio, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam, Petri Tikkanen).

Puheenjohtaja totesi,​ että Leena Kontisen esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi. 

Merkitään, että pöytäkirjaan lisätään huoltajien kuulemistilaisuuden muistio. 

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2018 valmistuneessa ja kaupunginvaltuustossa 18.6.2018 käsitellyssä Kaupunkirakenneselvityksessä linjattiin,​ että sen jälkeen,​ kun Saimaanportin yhtenäiskoulu valmistuu,​ Rouhialan koulu yhdistetään Päämajakouluun. Lisätilaa saadaan,​ kun Urheilupuiston koulun käytössä olevat kotitalousluokat remontoidaan luokkatiloiksi. Remontin hinnaksi on arvioitu 350 000 euroa ja tämä on huomioitu kaupungin vuodelle 2024 suunnitellussa investointiohjelmassa.

Rouhialan koulu on 1.-​2. luokkien alkuopetuksen koulu,​ jossa on tänä lukuvuonna neljä luokkaa ja 70 oppilasta. Vuonna 2010 koulu täytti 100 vuotta. Rouhialan koulun oppilaat siirtyvät kolmannelle luokalle Päämajakouluun ja jatkavat siellä kuudenteen luokkaan saakka. Elokuusta 1999 alkaen Päämajakoulun rehtori on johtanut myös Rouhialan koulua. Päämajakoululla ja Rouhialan koululla on myös yhteinen oppilasalue,​ jonka alueella olevien lasten määrä on oppilasennusteen mukaan vähenemässä. Kasvatus-​ ja opetuslautakunnan hyväksymästä talousarvioesityksestä Rouhialan koulun kulut on vähennetty.

Rouhialan koulun lakkaamisesta ja yhdistymisestä Päämajakouluun arvioitu kustannussäästö on vuositasolla noin 170 000 euroa.

Liitteenä lapsivaikutusten arvio ja Huoltajien kuulemistilaisuuden 17.10.2023 muistio. Henkilöstön kuuleminen tapahtui 9.10.2023 ja oppilaita kuultiin viikon 41 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Rouhialan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Heli Kauppinen esitti Jatta Juholan ja Pekka Pöyryn kannattamana, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Rouhialan koulua ei lakkauteta ja yhdistetä Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen, vaan Rouhialan koulu jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2024-2025 ja lakkautetaan 1.8.2025.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu muutosesitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Heli Kauppisen muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessa annettiin 7 jaa ääntä (Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jouko Kervinen, Eero Aho, Jaana Strandman, Pirkko Valtola, Jani Sensio)  ja 4 ei ääntä (Jatta Juhola, Pekka Pöyry, Jarno Strengell, Heli Kauppinen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Jatta Juhola, Heli Kauppinen ja Pekka Pöyry jättivät asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin Heli Kauppisen muutosesitys. 

Merkitään, että Heidi Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi, sukulaisuus) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Merkitään, että pykälät 333-338 käsiteltiin samanaikaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että Rouhialan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana

 • Valtuutettu Veli Liikanen esitti valtuutettujen Arto Seppälän, Kati Häkkisen ja Enrique Tessierin kannattamana, että Rouhialan koulu jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2024-​2025 ja lakkautetaan ja yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2025.
   
 • Valtuutettu Pertti Karhunen esitti valtuutettujen Juha Ropposen, Jussi  Marttisen,Satu Taaavitsaisen ja Anna Reposen kannattamana, että Rouhialan koulua ei lakkauteta toistaiseksi.
   

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään valtuutettujen Veli Liikasen ja Perti Karhusen esityksistä. Ne jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pertti Karhusen esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa ääntä, 7 ei ääntä ja 2 tyhjää ääntä. Liite 3.

Puheenjohtaja totesi, että Veli Liikasen esitys on voittanut ja se asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 jaa ääntä ja 38 ei ääntä. Liite 4.

Puheenjohtaja totesi, että Veli Liikasen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutetut Pertti Karhunen, Anna Reponen, Satu Taavitsainen, Jussi Marttinen ja Juha Ropponen jättivät asiasta eriävä mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin Pertti Karhusen esitys.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 3 ja 4.

Tiedoksi

Rouhialan koulun rehtori, Päämajakoulu rehtori, opetusjohtaja, sivistysjohtaja, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.