Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 8.11.2023.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 8.11.2023.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 8.11.2023 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 8.11.2023.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Soile Kuitunen, Armi Salo-Oksa, Katriina Noponen, Jatta Juhola, Jenni Tissari, Pirjo Siiskonen, Jukka Pöyry, Petri Tikkanen ja Jenni Oksanen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Jaana Vartiainen, Mali Soininen, Matti Kekkonen, Enrique Tessieri, Tapani Korhonen, Mikko Haverinen, Jukka Pöyryllä ei varajäsentä, Anne Puntanen ja Harri Haavikko. 

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 41 varsinaista valtuutettua, 7 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Valtuutettu Raine Lehkonen ja varavaltuutettu Enrique Tessieri olivat poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.