Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Erot Mikkelin Seudun Perussuomalaisten valtuustoryhmästä (lisäpykälä)

MliDno-2021-3076

Kuvaus

Valtuutetut Jani Sensio, Pertti Karhunen, Sami Nalli ja Sami Järvinen sekä varavaltuutetut Ola Muttilainen ja Mervi Eskelinen ovat ilmoittaneet, että he ovat eronneet 13.11.2023 Mikkelin Seudun Perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitukset tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.