Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2017-2361

Kuvaus

Valtuutettu Jaakko Väänänen ym. esittivät 13.11.2017 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupungin alueella on noin 10300 vapaa-ajan asuntoa.

Vapaa-ajan asukkaat ja matkailu ovat kaupungin elinvoimaa vahvistavia tekijöitä.

Kaupunginvaltuustoon on tullut jatkuvasti yksittäisiä esityksiä nykyisten rantayleiskaavojen muuttamiseksi.

Kaupungin alueen rantayleiskaavojen rakennusoikeudet ja määräykset poikkeavat toisistaan, joten ne tulisi päivittää yhtenäiseksi.

Nykyinen kaavoitus hankaloittaa tai suorastaan estää vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituiseksi, mikä estää esim. verotulojen muodostumisen ja muun muassa etätyön tekemisen.

Allekirjoittaneet esitämme että Mikkelin kaupunki päivittää rantayleiskaavoituksen vastaamaan matkailun ja elinkeinoelämän tarpeita. Kaavoituksessa tulee lisätä rakennustehokkuutta rantakilometrille, lisätä rakennusoikeutta tonteilla vastaamaan tasokkaan rakentamisen ja tulevaisuuden tarpeita, mahdollistetaan ja edistetään matkailuun varattavien alueiden riittävyys, sallitaan vakituinen asuminen rantayleiskaava-alueilla.

Valtuustoaloitteen tavoite on vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen ja tonttien lisääminen. ja näin saada uusia asukkaita muuttamaan kuntaan.

Toteutuessaan lisääntyvä vapaa-ajan asutus vahvistaa kaupungin ja kylien elinvoimaa, edistää matkailun kehittymistä luo uusia työpaikkoja ja lisää kiinteistöveron tuottoa.

Mikkelissä 13.11.2017

Jaakko Väänänen
Keijo Siitari, Marja Kauppi, Pekka Pöyry,
Liisa Pulliainen, Kirsi Olkkonen, Taina Harmoinen,
Outi Kauria, Heikki Nykänen, Petri Pekonen,
Eero Aho, Toni Maczulskij, Hannu Toivonen,
Seija Kuikka, Noora Ruuth, Harri Kivinen,
Laura Hämäläinen, Risto Rouhiainen, Mali Soininen,
Olli Marjalaakso, Jyrki Koivikko, Paavo Puhakka,
Jukka Pöyry, Liisa Ahonen, Satu Soivanen,
Jussi Marttinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.