Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Valtuustoaloite Mikkelin Juvantien saattamisesta turvallisemmaksi ja kaupunkiympäristöön sopivammaksi tieosuudeksi (lisäpykälä)

MliDno-2017-2363

Kuvaus

Valtuutettu Jenni Tissari ym. esittivät 13.11.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

Juvantie on vanha valtatie, joka on edelleen tyypiltään hyvin leveä, eikä lainkaan kaupunkiympäristöön sopiva katumainen tieosuus. Tieosuus on hyvin runsaasti liikennöity ja poikkileikkauksensa vuoksi myös raaskaanliikenteen suosiossa. Kyseisellä tieosuudella nopeudet nousevat vaarallisen usein kohtuuttoman suuriksi. Nykyisen Vt 5 hankkeen valmistumisen myötä olisi Juvantienkin muutoksen aika, jolloin raskasliikennekin siirtyisi luontaisesti käyttämään pääosin jo valmistuneita kiertoliittymiä, pois aktiivisen ja suositun asuinympäristön keskeltä. Poliisiviranomainenkin on esittänyt huolensa tieosuudella tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta.

Nykyinen Juvantie kulkee reittiä, jonka lähes välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita lapsille ja nuorille suunnattuja päivittäisiä toimintoja (koulut, päiväkodit, kerhot, nykyinen Itäinen neuvola, hammaslääkäri), kaksi kauppaa, mahdollinen tuleva kolmas Lidl sekä puistoja ja bussipysäkkejä, joissa lapset ja nuoret liikkuvat. Kevyenliikenteenväylä on kyseisellä tieosuudella paikoittain vaarallisen huonokuntoinen ja nykyiseen käyttömääräänsä nähden aivan liian kapea. Yhdistelmä on tällä hetkellä hengenvaarallinen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme kevyenliikenteen, kasvavan liikennöinnin, sekä yritystoiminnan yhteensovittamiseksi, Juvantien muuttamista turvallisemmaksi sekä kaupunkiympäristöönsä sopivammaksi tieosuudeksi.

Mikkelissä 13.11.2017

Jenni Tissari /sd.
Jatta Juhola, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Marita Hokkanen, Hannu Tullinen, Soile Kuitunen,
Arto Seppälä, Satu Soivanen, Pekka Pöyry,
Juha Vuori, Jukka Rossi, Oskari Valtola,
Satu Taavitsainen, Markku Aholainen, Raine Lehkonen,
Jarno Strengell, Tapani Korhonen, Heli Kauppinen,
Nina Jussi-Pekka, Mikko Siitonen, Kerttu Hakala,
Petri Pekonen, Eero Aho, Toni Maczulskij,
Hannu Toivonen, Taina Harmoinen, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.