Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Eron myöntäminen Anne-Helena Lahtiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1221

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkstuslautakunnan jäsen Anne-Helena Lahtinen on lähettänyt seuraavan kirjeen 9.10.2017:

"Muuttaessani pysyvästi toiselle paikkakunnalle, anon eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä alla mainitusta päivämäärästä alkaen
Mikkelissä 9.10.2017 Anne-Helana Lahtinen"

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava (Kv 12.6.2017 § 9):

Varsinaiset jäsenet:

 1. Ylönen Teijo, monipalvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen
 2. Teittinen Leena, myymäläpäällikkö, eläkeläinen
 3. Kemppainen Satu, arkistosihteeri, sosionomi
 4. Kauppinen Heli, viestintäsuunnittelija, VPJ
 5. Lahtinen Anne-Helena, lähihoitaja
 6. Rouhiainen Risto, KTM
 7. Sihvonen Jari, aluepäällikkö
 8. Elkharam Tiina, yrittäjä
 9. Oksman Juhani, insinööri, PJ

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Anttonen Pertti, luutnantti, evp
 2. Wallenberg Minna, vartija, järjestyksenvalvoja
 3. Tähtinen Tiina, merkonomi, tilahuoltaja
 4. Koski Mirja, sairaanhoitaja, eläkeläinen
 5. Soivanen Satu, ekonomi, TKI-asiantuntija
 6. Hulkkonen Hannu, terveystarkastaja, eläkeläinen
 7. Hänninen Ville, metsäkoneenkuljettaja
 8. Ruuth Noora, metsätalousinsinööri (AMK), maatalousyrittäjä
 9. Kirjalainen Miikka, yrittäjä

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Anne-Helena Lahtiselle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydstä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Anne-Helena Lahtiselle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydstä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Raimo Heinänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.