Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuustoaloite: Mikkelin valtuustostrategia pitää saada käytännöntasolle (lisäpykälä)

MliDno-2018-425

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 12.2.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 Mikkelin kaupungin toimintaa ohjaavan valtuustostrategian vuosille 2018-2021. Valtuustostrategiaa päivitetään vuosittain, silti on pelko, että strategia jää monen muun asiakirjan tavoin pöytälaatikkoon pölyyntymään.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin 2000 työntekijää on saatava sitoutettua strategiaan. ilman työntekijöiden positiivista asennetta, strategialla ei tee mitään. Strategian pitää olla työntekijöille ymmärrettävä ja päämäärien selkeitä. Esimiesten pitää keskustella strategian tavoitteista alaistensa kanssa ja strategian tärkeimmät tavoitteet pitää pystyä tiivistämään yhdelle sivulle.

Lisäksi neljän vuoden strtegia pitää pilkkoa teemavuosiin. Teemavuoden aikana järjestetään teeman mukaisia toimenpiteitä ja tapahtumia, joilla osallistetaan kaupungin asukkaita strategian toteuttamiseen sekä tehdään strategian mukaisia konkreettisia toimenpiteitä.

Teemavuodet voisivat olla strategian sisällön mukaisesti esimerkiksi seuraavanlaisia: lisätään ja edes autetaan asukkaiden aktiivisuutta, taataan asukkaille puhdas elinympäristö ja terveet tilat, huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajan asuminen, edistetään alueen yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

Aloitteen allekirjoittaneet

Jarno Strengell
Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Ulla Leskinen,
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
Marita Hokkanen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen,
Jenni Tissari, Hanne Vainio, Jatta Juhola,
Arto Seppälä"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.