Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 6.11.2019.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 7.11.2019.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 6.11.2019 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 7.11.2019.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Mali Soininen, Soile Kuitunen ja Nina Jussi-Pekka olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Hannu Toivonen, Hanne Vainio ja Jukka Saikkonen. 

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.