Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Adressi Ristiinan lukion säilyttämisen puolesta (lisäpykälä)

MliDno-2019-1494

Kuvaus

Ristiinan lukion abiturientti Lotta Tuominen luovutti adressin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikalle ja hallintojohtaja Ari Liikaselle ennen kaupunginvaltuuston kokouksen alkua Ristiinan lukion säilyttämisen puolesta.

Adressin on allekirjoittanut yhteensä 2154 henkilöä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.