Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin on nykyistä enemmän tuettava aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien toimintaa

MliDno-2018-665

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 19.3.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"ASIA:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin tulee nykyistä enemmän tukea viiden aluejohtokunnan, viidentoista kaupunginosaseuran ja neljänkymmenen kylätoimikunnan toimintaa. Muun muassa lisäämällä nykyistä enemmän kirjanpito-, markkinointi-, tapahtumajärjestely-, koulutus- ja ohjaustoimintaa.

Lisäksi tulee selvittää mahdollisuutta, että Mikkelin kaupungilla olisi aluejohtokunnille-, kaupunginosaseuroille- ja kylätoimikunnille yksi yhteinen Mikkelin kaupungin yhdyshenkilö.

PERUSTELUT
Aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien aktiivinen toiminta lisää alueellista elinvoimaa, joka näkyy kehitysideoina, verkostoitumisena, asukkaille järjestettyinä tapahtumina ja yhteisöllisyyden lisääntymisenä.

Koska aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien aktiivinen toiminta parantaa asumisviihtyvyyttä sekä aktivoi yhdistys- ja yritystoimintaa, nostaa se kiinteistöjen- ja tonttien arvoa, lisää matkailua ja kesäasukkaiden määrää, tuo Mikkelille verotuloja ja positiivista vetovoimaa.

Osittain aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien toiminnan johdosta, erilaiset tuki- ja virkistystoiminnat ovat lyhyen kävelymatkan päässä, joka vähentää asukkaiden syrjäytymistä ja esimerkiksi vanhusten kotona asumisen mahdollisuudet paranevat sekä kalliiden laitoshoitojen määrät vähenevät.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet alla olevat kaupunginvaltuutetut

Jarno Strengell
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen,
Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Ulla Leskinen,
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Jenni Tissari,
Markku Aholainen, Hanne Vainio, Liisa Pulliainen,
Noora Ruuth, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen,
Pekka Pöyry, Jussi Marttinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.