Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Muut asiat

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli seuraavista asioista

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän suunnitelmista siirtää toimintoja Kyyhkylästä Mikkelin keskustaan sairaalakampusalueelle.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.