Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Kesätyöllistäminen 2018

MliDno-2018-102

Valmistelija

 • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi
 • Mira Myyryläinen, toimistosihteeri, Mira.Myyrylainen@mikkeli.fi
 • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin haaste kaupungin yrityksille kesätyöllistää 15-17 vuotiaat/Mikkeli kaupungin  kesätyöprosessi 2018

Yleistä
Mikkelin kaupungin kesätyöprosessi on käsitelty kaupunginhallituksessa 15.1.2018. Kokouksessa käsiteltiin kesätyön yleiset periaatteet, teoreettinen kiintiölaskelma kustannuksineen ja muut kesätyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat. Kaupungin kesätyöprosessi on siirretty 1.1.2018 lukien henkilöstöpalveluihin.

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin myös mahdollisen haasteen esittämistä kaupungin yrityksille työllistää kaikki kaupungin 15-17 vuotiaat.  Asiasta ei ole kirjallista esitystä. Haasteesta oli mainittu syksyn 2017 aikana eri tilaisuuksissa. Asiaa käsiteltiin myös työllisyystoimikunnassa.

Työllisyystoimikunnan käsittelystä 10.1.2018 mm. seuraavaa:
Työllisyystoimikunnassa käytiin seuraava yleiskeskustelu ja annettiin seuraava kannanotto:
* kesätyö on ennaltaehkäisevää toimintaa työllisyydenhoidolle, koulutukseen ja kaupungin elinvoimaan
* valmistellaan haaste kaupungin yrityksille/yrittäjille kesätyöllistää kaikki 15-17 vuotiaat kaupungin kesätöiden lisäksi

Tehtävä annettiin hallintopalvelujen työllisyyspalveluille organisoida haasteen toteutus.

Tavoite
Kesätyö on ensimmäinen työelämän kokemus ja erittäin tärkeä.

Kesätyöhaasteen tavoitteena oli, että jokainen kaupungin 15–17 vuotias nuori saisi kesätyöpaikan kaupungin lisäksi yrityksiltä/yrittäjiltä.

Kaupungin tarjosi haasteessa yrityksille/yrittäjille näkyvyyttä erilaisissa medioissa lehdistö, some, twitteri jne. Kustannukset maksaisi kaupunki. Vastavuoroisesti yrityksille oli tarjolla nuorten ideoita, näkemyksiä ja tulevaisuuden tekijöitä sekä näkyvyyttä.

Toteutus
Haaste toteutettiin Kesärekry-ONLINE -tapahtumana sivulla eroakiireesta.fi 22.2.2018 klo 9.00–16.00. Mikkelin yrityksille (n. 2600) haaste lähetettiin postitse viikolla 5 (29.1.–2.2.2018). Postituksen hoiti Grano.

Valmisteltu haaste on liitteenä.

Haasteesta laadittiin lehtimainokset, jotka ilmestyivät viikolla 6 (5.-11.2.2018) Kaupunkilehdessä ja Länsi-Savossa. Tapahtumaa markkinoitiin myös mm. kaupungin nettisivuilla. Mediatiedotteet lähetettiin viikoilla 6 ja 8 (helmikuussa 2018).

Kaupungin työllisyyspalvelut ja Solmu –projekti  markkinoivat tapahtumaa soittamalla suoraan yrityksille, sähköpostitse ja Rekry-ON –tapahtumassa 7.-8.2.2018. Samaan aikaan tietoa tapahtumasta jaettiin yrityksille myös Miksein ja yrittäjäjärjestöjen (Mikkelin ja E-S Yrittäjät sekä E-S Kauppakamari), TE -palveluiden sekä ELY:n kautta. Solmu kannusti myös seudun kuntia ja työnantajia mukaan tapahtumaan. Nuorille tapahtumaa markkinoitiin oppilaitosten (peruskoulut, lukio, Esedu, nuoriso-opisto), Ohjaamo Olkkarin, Te-palveluiden, Esteryn sekä Mikkelin nuorten työpajojen kautta. Haasteesta tehtiin markkinointivideo, joka ladattiin eroakiireesta –sivulle. (YouTube / Solmu hanke).

Yritykset ilmoittautuivat mukaan tapahtumasivulla täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Tapahtumasivulle kerättiin myös nuorille suunnattuja palveluja, kuten Esteryn Hyvä Pomppu – hankkeen linkki, Te – palveluiden ”Peruskoulun jälkeen” – vinkit, työllisyyspalvelujen ohjeistus työnhakuvideon tekoon sekä linkki Ohjaamo Olkkarin palveluihin. Sivulla olivat myös edellisen tapahtuman livetallenne sekä tutustu yrittäjyyteen osio eli Etelä-Savon Yrittäjien markkinointivideot.

KesäRekryONLINE -tapahtumapäivän aamuna klo 9 järjestettiin live-tilaisuus, johon pystyi osallistumaan tapahtumasivulla olevan chatin kautta. Livessä puhuttiin nuorten työllistämisestä. Puhujina olivat Ohjaamo Olkkari, Te – palvelut, Esedu, Esedun oppisopimuskoulutus, Mikkelin työpajat, Estery/Hyvä Pomppu sekä Mikkelin kaupunki. Tallenne löytyy YouTubesta (YouTube / Solmu hanke).  Tallenne jaettiin vielä jälkikäteen oppilaitoksiin.

Live-tilaisuuden jälkeen klo 10 mukana olleiden työnantajien työpaikat avautuivat hakuun, jolloin nuoret saivat ottaa yhteyttä yrityksiin heidän antamien ohjeiden mukaan. Ohjaamo Olkkarin opinto-ohjaaja päivysti vielä klo 14.30–16 puhelimen ääressä, sivulla olleessa chatissa sekä Ohjaamon tiloissa, jos jollekin oli herännyt kysymyksiä tai jäänyt jotakin epäselvää työnhakuun liittyen. 

Tapahtumaan osallistui viisi yritystä, Juvos Oy, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Mikkelin Validia –Talo, Tuukkalan tila, UPM Pelloksen vaneritehtaat ja Kyyhkylä Oy sekä Mikkelin Toimintakeskus ry, Mikkelin kaupunki ja Hirvensalmen kunta. Tapahtuman jälkeen osallistuneille yrityksille lähetettiin palautekysely, jossa kyseltiin tunnelmia ja tuloksia. Kyselyyn ei tullut vastauksia.

Edellä mainituista oppilaitoksista muutama ilmoitti, että liveä seurattiin joko reaaliajassa tai tallenne katsotaan myöhemmin sopivana ajankohtana.

Edellä mainitun tapahtumamarkkinoinnin aikaan tuli muutamia kyselyjä tapahtumajärjestelyistä sekä siitä, että liittyykö haasteeseen jonkinlainen tuki työllistävälle yritykselle. Myös markkinointi ja tiedotus toivottiin aloitettavan aiemmin. Haasteen ajankohta koettiin myöhäiseksi. Em. oppilaitoksissa tapahtuma koettiin hyväksi, uudeksi ja helpoksi lisäksi nuorten kesätyönhakuun.

Kesätyöhaasteen haasteet
Haasteita ovat Mikkelin kaupungin maantieteellinen laajuus 15-17 vuotiaiden, kun myös yrittäjien osalta. Alueen yrittäjät palkkaavat vaihtelevasti kesätyöntekijöitä ammattialansa ja –alueensa mukaisesti. Monissa kesätyöpaikoissa edellytetään 18-vuoden ikää ja mm. ajokorttia. Ikävaatimus liittyy myös työaikalakiin, alle 18-vuotaita ei voi käyttää esim. vuorotyössä (klo 21-06) eikä kaikissa tehtävissä. Moniin tehtäviin liittyy myös vaatimuksia  ammattiopinnoista.

Eri työnantajat noudattavat erilaisia työehtosopimuksia.  Kesätyöntekijöiden palkkaerot vaihtelevat  jopa 400-500 e/kk.

Tilastoja
Mikkelin kaupungissa oli vuoden 2016 lopulla:

15-vuotiaita 558 henkilöä, 16-vuotiaita 584 henkilöä ja 17-vuotiaita 569 henkilöä. Näistä Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa sekä Suomenniemellä asui n. 400 em. ikäistä nuorta.

Yleensä suurimpia kesätyöllistäjiä ovat mm. palvelualan tuottajat.  Näin on myös Mikkelissä. Muutamia esimerkkejä.

 • Suur-Savon Osuuskauppa
  Nuorille tarjottu ”Tutustu työelämään ja tienaa” -harjoittelussa oli viime vuonna 419 nuorta. Ikähaarukka 14-17 vuotta. Kesätöissä oli 321 henkilöä. Ikäedellytys 18-v,  koska ravintoloissa ja myös kassatyössä on hyvä olla täysi-ikäinen.
   
 • City-Market
  K-Citymarket Mikkeli tarjoaa tänä kesänä reilut 10 kesätyöpaikkaa ja muutamia tutustu ja tienaa työpaikkoja. Kesätyöpaikat ovat kuukauden mittaisia ja osa kestää koko kesän ( 9 viikkoa).
   
 • Lidl tarjoaa harjoittelua 1.6.-31.8.2018 väliselle ajalle.
  Kohderyhmä 14-17 vuotiaat. Päivittäinen työaika 6 t, ei ilta eikä viikonlopputyötä. Kahden viikon harjoittelujaksosta maksetaan 360 euron kokonaispalkkio. Tieto nettisivuilta.
   
 • Mölnlycke
  Kesätyö on 3-vuorotyötä, joten kesätyöntekijöiden tulee olla 18-v. Kesätyöntekijöiden määrä on ollut hieman alle sadan viime vuosina.

Tilastointi kesätyöstä alueen yrityksissä on haastava. Tietoja ei periaatteessa saa, kun soittamalla ao. yritykseen tai laittamalla kysely palautesivulle. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista enää tässä vaiheessa, kun kesätyörekrytointi on aloitettu ja hakuajat päättyneet.

Vuoden 2018 kustannukset
Yritysrekisteri ja lehti-ilmoitukset keväällä ja syksyllä on arvioitu n. 3 000-4 000 euroksi. Nämä maksetaan kesätyön kustannuspaikalta 1402214102. Kustannuspaikalta säästynee vuosittain em. summa, koska alle 17-vuotiaista ei mene palkkamenoperusteista eläkemaksua. Mahdollinen kustannuspaikan ylitys maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Jatkotoimenpiteet
Kaupungin oma kesätyötoiminta keskittyy lähinnä varhaiskasvatukseen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimeen sekä asiakaspalvelutehtäviin ja yhteistyökumppaneihin sekä erilaisiin muihin tukitoimenpiteisiin. Tarve näille kesätyöntekijöille on n. 360-380, kustannuksena n. 450 000 euroa.

Kaupunki valmistelee vuodelle 2019 toimintatavan, jossa kaupungin yrityksiä voitaisiin kannustaa palkkaamaan kesätyöntekijöitä 15-17 vuotiaita entistä enemmän. Valmistelu toteutetaan vuoden 2019 talousarviokäsittelyyn.

Asiaa selostetaan tarvittaessa tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan tiedoksi ja päättää, että kaupunki valmistelee mahdollisen yritystuen 15-17 vuotiaiden kesätyöllistämiseen kaupungin omaan kesätyöprosessin ohella vuoden 2019 talousarvioon periaatteineen ja kustannuksineen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunki valmistelee mahdollisen yritystuen 15-17 vuotiaiden kesätyöllistämiseen kaupungin omaan ja kaupunkikonserniin kesätyöprosessin ohella vuoden 2019 talousarvioon periaatteineen ja kustannuksineen, mukaan lukien yhtenä vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotto.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.