Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Kaupunginvaltuuston kokouksen 12.2.2018 täytäntöönpanot

MliDno-2018-550

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.2.2018 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 10
Vuoden 2017 kunniamerkkien luovuttaminen
Merkittiin tiedoksi

§ 11
Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osa)
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.2.2018: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 12
Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tila Ainola 491-517-1-85 (osa)
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.2.2018: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 13
Rantaosayleiskaavan muutos / Kuolimo-Hanhijärvi, tila Kulmala 491-506-2-145
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.2.2018: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 14
Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Suontaipale 491-516-3-10 ja Sahinniemi 491-561-2-19
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.2.2018: Etelä-Savon Ely-keskus

§ 15
Eron myöntäminen Janne Tarimalle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2018: Janne Tarima, valittu henkilö, kasvatus- ja opetuslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 16
Eron myöntäminen Janne Tarimalle Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2018: Janne Tarima, valittu henkilö, Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 17
Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Eija Kaihilalle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2018: Eija Kaihila, Leena Teittinen, luottamushenkilörekisterinhoitaja

§ 18
Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen päivittäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2018: Kaupunginjohtaja Timo Halonen

§ 19
Valtuustoaloite ikäihmisten nastakenkäavustukseen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 6.3.2018 § 99

§ 20
Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen jatkamiseksi Mikkelissä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 6.3.2018 § 100

§ 21
Valtuustoaloite: Mikkelin valtuustostrategia pitää saada käytännöntasolle
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 6.3.2018 § 101

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.