Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalveluken kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirja 28.3.2018
   
 • Haukivuoren aluejohtokunnan valmistelutyöryhmä on 20.3.2018 esittänyt seuraavaa Emostensuo-​asiassa:
  "Haukivuoren aluejohtokunta tekee strategialinjaustensa (16.11.2017,​ § 46) perusteella Emostensuosta oman valituksen Vaasan hallinto-​oikeudelle,​ jota valmistelevat (saman strategian työnjaon mukaisesti) aluejohtokunnan jäsenet,​ Kyyveden vesienhoidon johtoryhmän varajäsen Minna Saloviin ja aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen sekä allekirjoittavat sen.

  Aluejohtokunta esittää,​ että myös seurakunta tekee oman valituksen Emostensuon päätöksestä,​ koska Emostensuon laskuoja virtaa Kirkonkylän seurakunnan omistamille hiekkarannoille,​ jotka ovat kalaston kannalta tärkeitä kutualueita sekä kirkonkylän alueen ihmisten virkistys-​ ja näköala-​alueita sekä alueen imagotekijöitä. Laskuoja on lähellä Haukivuoren keskustan pääkylää,​ Asemankylää ja sen satamaa.

  Myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kirkonkylän alueen osa ulottuu Emostensuon laskuojan alueelle.

  Rannanomistajan tulisi myös varmistaa,​ että alueen pintaveden laatu pysyisi virkistyskelpoisena ja tukisi kokonaisuudessaan Kyyveden pintaveden laadun suojelua jatkossa Haukivuoren pitäjän yhtenä keskeisimpänä strategisena menestystekijänä. Pekka Moilanen ottaa yhteyttä Petri Pekoseen.

  Emostensuon valitukseen liitetään Aluejohtokunnan strategiset linjaukset vv. 2017 – 2021 sekä siihen liittyvä työnjakolista."

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Tyttölyseon Seniorit ry on lahjoittanut Sodan ja rauhankeskus Muistille 8 000 euron ja Mikkelin Urheilupuiston koululle perustettavaan rahastoon 16 000 euron rahalahjoitukset 16.3.2018. Lahjoitukset vastaanottivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.