Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tililuoton myöntäminen Mikkelin Ravirata Oy:lle

MliDno-2020-587

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Ravirata Oy:n hallitus on kokouksessaan 14.1.2020, § 7 on päättänyt esittää Mikkelin kaupungin konsernitilipalveluun liittymistä ja 500.000,00 euron tililuoton hakemista yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Mikkelin kaupungin (emoyhtiö) konsernitilipalvelun piiriin kuuluu kaupungin lisäksi kaupungin liikelaitokset, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä kaupungin tytäryhtiöitä. Kaupunginhallitus on viimeksi 18.11.2019, § 436 vahvistanut konsernisopimukseen liitetyt tililuotot.  Mikkelin kaupungin konsernipankkina toimii OP Yrityspankki Oyj (KH 2017, § 65 ja KV 2018, § 130).

Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Kaupungin myöntämien tililuottojen määrät ja korkoehdot on tarkistettu konsernitilipalvelun sopimuskauden ja -ehtojen muuttuessa. Voimassa olevat, OP Yrityspankki Oyj:n sopimuksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat seuraavat:

 • tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
 • käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 %
 • tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa, negatiivista viitekorkoa ei peritä asiakkaalta


Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. On perusteltua, että Mikkelin kaupunki (emo) veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä. Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat (KV 27.3.2018, § 27) :

Mikkelin kaupungin taseyksikkö ja liikelaitokset

 • tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
 • käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,1 % = euribor 3 kk + 0,40 %


Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/yhtiöt

 • tililuottoprovisio on 0,08 % + 0,10 % = 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
 • käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,30 % = euribor 3 kk + 0,60 %

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata Mikkelin Ravirata Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää Mikkelin Ravirata Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:

 • limiittimäärä: 500.000,00 euroa
 • limiittiprovisio/vuosi: 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
 • velan korko: euribor 3 kk+0,60 %


Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan Mikkelin Ravirata Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat