Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Suur-Savon Sähkö Oy:n johdon tapaaminen

MliDno-2020-168

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen ja Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen tulevat kertomaan energiakorsernin ajankohtaisista energia-asioista kunnan alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitttiin tiedoksi.

Merkitään, että Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen ja Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat