Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

MliDno-2017-1962

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen päätöksellä 2.12.2019 § 472 on lakkautettu konsernitarkastajan virka 1.1.2020 lukien. Konserniohjauksen työtehtävät siirrettiin viran lakatessa pysyvästi osaksi taloussuunnittelupäällikön tehtäviä, sisäinen tarkastus toteutetaan jatkossa ostopalveluna.

Konsernitarkastajan viran lakkaamisen johdosta on päivitettävä konserniohjeen kohtia 2.3., 3.9. ja 3.10., joissa kyseinen virkanimike on mainittu. Tiedot muutoksista on merkitty punaisella värillä korostettuina liitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää lähettää konserniohjeen päivitysesityksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin konserniohjeeseen konsernitarkastajan viran lakkaamisen johdosta tehtävät päivitykset.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat