Kaupunginhallitus, kokous 9.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.11.2022 täytäntöönpanot

MliDno-2022-612

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 140
Tilapäisen valiokunnan selvitys kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston luottamuksesta ja esitys jatkotoimista
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto, henkilökohtaiset varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

§ 141
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Valitut jäsenet, valitut henkilökohtaiset varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

§ 142
Konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Valitut jäsenet, valitut henkilökohtaiset varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

§ 143
Eron myöntäminen Timo Haloselle kaupunginjohtajan virasta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Timo Halonen, henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 144
Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta
Merkittiin tiedoksi

§ 145
Talousarvio 2023
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 146
Veroprosentit vuodelle 2023
Ilmoitus 15.11.2022: Verohallinto
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 147
Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Talouspalvelut

§ 148
Esitys ryhmäperhepäiväkotien Peipposet ja Vaahteramäki lakkauttamisesta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Päiväkodinjohtajat Hämäläinen ja Juuti, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, sivistysjohtaja Siekkinen, toimistosihteerit Koistinen, Laaksonen, Liikanen, Liimatainen ja Komppa, taloussuunnittelija Kuuppo

§ 149
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-2025
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.11.2022: Henkilöstöpalvelut

§ 150
Valtuustoaloite yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisestä Mikkelin kaupunkikonsernissa
Merkittiin tiedoksi

§ 151
Valtuustoaloite yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi Mikkelin kaupungissa ja kaupunkikonsernissa
Merkittiin tiedoksi

§ 152
Valtuustoaloite: Ihastjärven koulusta luonto- ja ympäristökoulu
Merkittiin tiedoksi

§ 153
Valtuustoaloite Oravinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 28.11.2022 § 467

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.