Kaupunginhallitus, kokous 9.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio 28.12.2022 nro 22/878, Jätevedenpuhdistuslaitoksen urakan purku
  • Vaalijalan ky, hallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjat 14.12.2022
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut ky, hallituksen pöytäkirjat 21.12. ja 30.12.2022 sekä valtuuston pöytäkirjat 15.12. ja 30.12.2022
  • Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 14.12.2022 ja maakuntahallituksen pöytäkirja 21.12.2022
  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, hallituksen pöytäkirjat 28.11. ja 3.12.2022 sekä yhtymäkokouksen pöytäkirja 15.12.2022
  • Etelä-Savon hyvinvointialue, aluevaltuuston pöytäkirja 19.12.2022 sekä aluehallituksen pöytäkirjat 7.12., 16.12. ja 21.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selostivat jätevedenpuhdistuslaitoksen sopimuspurkuun / käräjäoikeuden tuomioon liittyvää asiaa. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.