Kaupunginhallitus, kokous 9.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Energiaomistusjärjestelyiden tilannekatsaus

MliDno-2020-952

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle annetaan kokouksessa tilannekatsaus seuraavista energiaomaisuusjärjestelyihin liittyvistä asioista:

  • Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen ennakkokantapyyntö, joka käsitellään hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaostossa 10.1.2023
  • Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusten valmistelutilanne (valtuuston päätöksen 17.10.2022 § 136 kohta 1)
  • Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisen valmistelutilanne (valtuuston päätöksen 17.10.2022 § 136 kohta 2)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), Armi Salo-Oksa, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) sekä Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen vpj) ja Soile Kuitunen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että Armi Salo-Oksan varajäsen Jouko Kervinen ja Soile Kuitusen varajäsen Jenni Tissari saapuivat kokoukseen ennen asiakohdan käsittelyn alkua. Lisäksi merkitään, että Armi Salo-Oksan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Aho.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja talousjohtaja Tiia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.