Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2016

MliDno-2016-599

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on ollut pääyhteistyösopimus kaupunginhallituksen määrittämien kolmen urheiluseuran, Mikkelin Jukureiden, Mikkelin Palloilijoiden sekä Mikkelin Kampparien kanssa vuosista 2009 ja 2010 lähtien. Yhteistyöseurat valikoituivat hallituksen päätöksen mukaisesti ko. seurojen ja lajien valtakunnallisen näkyvyyden ja laajan vaikuttavuuden vuoksi.

Kaupungin solmimien kumppanuussopimusten lähtökohtana ovat kaupungin strategian mukaiset hyvinvointitavoitteet, joiden saavuttamista yhdistyksen toiminnan tulee edesauttaa. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen kohentavasti ja vähintäänkin terveyttä ylläpitävästi. Urheilun näkyvyys ja seuraaminen motivoi kaupunkilaisiakin liikkumaan. Seurojen laaja juniorityö kasvattaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan; liikuntaa harrastava lapsi liikkuu usein aikuisenakin. Merkittävät urheilutapahtumat vahvistavat Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutusta aluetaloudelle.

Mikkelin Palloilijat ry on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta kaudelle 2016. MP:n laatima sopimusehdotus on hyvin samansuuntainen kuin aiemmatkin MP:n kanssa laaditut sopimukset. Viime kaudella MP:n pelatessa jalkapallon Ykkösessä yhteistyösopimuksen arvoa hivenen nostettiin valtakunnallisen sarjan suurempien kustannusten ja laajemman näkyvyyden vuoksi 15 000 euroon. Tulevalla kaudella MP pelaa Kakkosessa ja esittää sopimusaihiossaan sopimuksen palauttamista aiempien Kakkosessa pelattujen kausien tasolle, eli 12 000 euroon.

Sopimuksen liitteessä esitellään MP:n esikoululaisille ja koululaisille järjestämät futispäivät, turnaukset ja lajiesittelyt, jotka soveltuvat sellaisenaan, seuran laajan juniorityön lisäksi, kaupunkistrategian tavoitteisiin. Sopimuksessa mainittujen toimintojen lisäksi MP on aktivoinut vuosittain esikoululaisia ja alakoulun 1.- ja 2.-luokkalaisia yhteen kotipeliin jakamalla kohderyhmälle lippuja. Noissa otteluissa Urskissa onkin ollut noin 3000 hengen yleisö.

Sopimukseen kuuluvaa lippupakettia on puolestaan käytetty liikunnallisen nuorisotyön välineenä, nuoriso-ohjaajat ovat käyneet kotipeleissä nuorten kanssa yhdessä. Lippupaketin kautta mahdollistuva motivointi kotikaupungin urheilutapahtumiin, tässä tapauksessa jalkapalloon, on koettu sekä nuorten että nuoristyön ammattilaisten mielestä tärkeäksi.

Liikuntapalvelut esittää, että kaupunki solmii kumppanuussopimuksen MP:n kanssa sopimusehdotuksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää solmia kumppanuussopimuksen Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa sopimusehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sopimussumma maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Palloilijat/Ilkka Mäkelä, liikuntapalvelut