Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Valtuustoaloite ilmaisen raskauden ehkäisyn saamiseksi Mikkelissä alle 20-vuotiaille

MliDno-2016-547

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Rauni Berndt ym. esittivät 22.2.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Esitämme, että Mikkelin kaupunki tarjoaa raskauden ehkäisyn maksutta alle 20­-vuotiaille nuorille.

THL:n seksuaali-­ ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman mukaan on todettu, että raskauden ehkäisy ei toimi toivotulla tavalla nuorilla. Alle 20-­vuotiaiden raskauksista yli puolet on suunnittelemattomia ja alle 18­-vuotiailla lähes kaikki.

Raskauden keskeyttäneistä alle 20-­vuotiaista yli 30 % ei ollut käyttänyt mitään ehkäisyä. Jälkiehkäisy vapautettiin reseptipakosta 2002, ja tämä on varsin hyvin nuorilla tiedossa, mutta silti sen vaikutus on ollut varsin vähäinen alkuvaiheen jälkeen ehkäisyn käyttöön ja abortteihin.

Aborttien määrässä on ollut hiljalleen laskeva trendi, mutta edelleen niitä on liikaa. Mikkelissä alle 20­-vuotiaitten keskeytykset ovat vuosittain 10­-20 luokkaa. Niiden yksikköhinta toimenpiteestä riippuen vaihtelee 717-­1182 euroon. Kustannuksia tulee paitsi kunnalle myös nuorelle itselleen.

Raskauden keskeytys on aina lääketieteellinen toimenpide, johon sisältyy riskejä. Lisäksi se on henkisesti kuormittava sekä naiselle itselleen, että henkilökunnalle.

THL:n suositus on ilmainen ehkäisy alle 20­-vuotiaille. Useassa kunnassa on päädytty tähän. Käytäntöjä on erilaisia, esim. Vantaa tarjoaa e-­pillerit 9 kuukauden ajaksi alle 20­-vuotiaille. THL:n suositus on, että palveluja kehitetään niin, että niissä huomioidaan myös pojat ja miehet.

Mikkelissä oli käytäntö, että e­-pillereiden 3 kuukauden aloituspakkaus annettiin maksutta terveydenhoitajan käynnin yhteydessä. Nämä pakkaukset saatiin ilmaiseksi lääkeyhtiöiltä. Tämä hyvä käytäntö lopetettiin ilmeisesti Seutusotessa tehdyn päätöksen mukaisesti vedoten tasa-­arvoon. Tämä argumentti on melko hatara kun ajattelee, että sekä raskauden keskeytyksen toimeenpano ja usein myös kustannukset päätyvät naisen kontolle synnytyksestä puhumattakaan.

Nykyisin Mikkelissä on ilmainen ehkäisy alle 16­-vuotiaille tytöille. Kondomeja jaetaan oppilaitoksissa jatkuvasti opiskelijaterveydenhuollossa, ja kippoja joudutaan tiheään täyttämään.

Mikkelissä 22.2.16

Rauni Berndt ja 18 muuta allekirjoittajaa"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimi/Hans Gärdström, Minna Mutanen, Timo Talo