Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Valtuustoaloite eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä

MliDno-2016-546

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esitti 22.2.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kunnat edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa kantaessaan päävastuun hyvinvointipalveluista. Kuntien palvelut helpottavat työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä tukevat naisten osallistumista taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Palveluista tärkeimpiä ovat mm. laadukkaat lastenhoitopalvelut, yhtäläiset koulutusmahdollisuudet ja vanhusten ja muiden huollettavien palvelut.

Miesten ja naisten tasavertainen edustus ja osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon vahvistavat demokratiaa. Tavoitetta tukevat tasa-arvolain kiintiösäännökset, joiden mukaan kunnallisissa ja kuntien yhteisissä toimielimissä tulee olla - ilman poikkeuksellista syytä - sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia. Kiintiösäännös ei koske suorilla vaaleilla valittavia kunnanvaltuustoja.

Lokakuun 2012 kunnallisvaaleissa valituista valtuutetuista naisia on 36,2 %. Valtuustokaudella 2005 - 2008 kunnanhallituksissa naisia oli 46 % ja lautakunnissa 48 %. Joka neljäs kunnanhallituksen tai -valtuuston puheenjohtaja oli nainen.

Kuntien työntekijöistä naisia on 80 %. Naisten osuus henkilöstöjohtajista ja talousjohtajista noin 60 %. Kunnat edistävät tasa-arvoa tasa-arvosuunnittelulla ja seuraavat sen toteutumista.

Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMRn koordinoimana eurooppalaiset kuntajärjestöt ja kunnat ovat laatineet eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan, A European Charter for Equality for Women and Men in Local Life. Projekti on toteutettu EU:n tasa-arvo-ohjelman tukemana vuosina 2005 – 2006.

Peruskirjan laatimiseen osallistuivat myös kansainväliset, korkean tason, mm. YK:n tasolla toimivat asiantuntijat. Peruskirjan taustalla on myös yhteisesti toteutettu tasa-arvoprojekti Eurooppalainen tasa-arvokaupunki, European Town for Equality.

Kuntaliiton hallitus hyväksyi osaltaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan kokouksessaan 21.9.2006 ja suosittaa, että kunnat, maakuntien liitot ja kuntayhtymät myös hyväksyisivät peruskirjan.

Ehdotamme, että Mikkelin kaupunki hyväksyy eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa.

Mikkelissä 22.2.2016

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Erkki Rantalainen
Liisa Ahonen
Pertti Ruotsalainen
Sami Järvinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konsernipalveluiden hallintopalveluun kaupunginlakimies Jukka Savolaiselle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Savolainen