Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n lainatakaus

MliDno-2015-852

Valmistelija

  • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokous 8.2.2016.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitus esittää Mikkelin kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen 80 % pääomalle Suur-Savon Osuuspankista otettavalle pankkilainalle:

  • luoton määrä 5.500.000 euroa
  • laina- aika 20 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennyksistä vapaa
  • viitekorko euribor 6 kk
  • marginaali 0,50 %, pankilla oikeus tarkistaa lainan marginaali 3 vuoden välein
  • lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain
  • koronmaksu puolivuosittain
  • toimitusmaksu 11.000 euroa

Luotolla rahoitetaan Mölnlycke Health Care Oy:lle vuokratun teollisuustilan laajennus. Projektissa laajennetaan nykyistä tehdasta uudella noin 2.300 m2 laajuisella varastotilalla. Lisäksi tehtaan nykyisistä tiloista muutetaan tuotannon puhdastiloiksi noin 600 m2. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt kevään 2016 aikana. Rakennusprojekti kestää kokonaisuudessaan 12-15 kk.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kilpailuttamaan rahoitukseen on saatu tarjoukset Handelsbankenilta, Nordealta ja Suur- Savon Osuuspankilta. Kokouksessa on nähtävillä rahoitustarjousten vertailu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur- Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 5.500.000 euron lainalle omavelkaisen, 80%:iin pääomasta rajatun takauksen (enintään 4,4 milj. euroa) ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ja Juha Vuori ilmoittivat olevansa esteellisä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.