Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Irtisanoutuminen terveysvalvonnan johtajan virasta, Holopainen Arja

MliDno-2016-564

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja Arja Holopainen on lähettänyt seuraavan sisäsltöisen kirjeen:
"Irtisanoudun terveysvalvonnan johtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 30.9.2016
Mikkelissä 24.2.2016
Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja"

Mikkelin kaupungin hallintosäännön § 49 mukaisesti eron toimialajohtajalle myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää terveysvalvonnan johtaja Arja Holopaiselle eron terveysvalvonnan johtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 30.9.2016.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että tehtävä laitetaan sisäisesti haettavaksi seudullisen ympäräristöpalveluiden kuntien kesken ja määräaikaisena vuoden 2018 loppuun.

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arja Holopainen, henkilöstöpalvelut, ympäristöpalvelut, Kunnan Taitoa